ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC)
เมืองหลวง              นครเวียงจันทร์
วันชาติ                   2 ธันวาคม
สกุลเงิน                 กีบ
วันเข้าร่วมอาเซียน    23 กรกฎาคม 2540


     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...