ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ประเทศลาว (Laos)

เมืองหลวง  นครหลวงเวียงจันทร์

ภาาาลาว  เป็นภาษาราชการ

นับถือศาสนา   พุทธ

การปกครอง   สังคมนิยมคอมมิวนิสต์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...