ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR)

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People's Democratic Republic)

ที่ตั้ง : เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพรมแดนติดกับจีนและพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก

พื้นที่ : 236,800 ตารางกิโลเมตร (ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย) แบ่งเป็น 16 แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษ (นครหลวงเวียงจันทน์)

เมืองหลวง : นครเวียงจันทน์ (Vientiane) เป็นเขตเมืองหลวงเหมือน กทม. ส่วนแขวงเวียงจันทน์เป็นอีกแขวงหนึ่งที่อยู่ติดกับนครหลวงเวียงจันทน์

ประชากร : 6,800,000 คน (ข้อมูลปี 2555) ประกอบด้วย ลาวลุ่ม 68 % ลาวเทิง 22 % ลาวสูง 9 % รวมประมาณ 68 ชนเผ่า

ภูมิอากาศ : อุณหภูมิเฉลี่ย 29 - 33 องศา ต่ำสุด 10 องศา ความชื้น 70 - 80 % ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,715 มม./ปี

ภาษา : ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ

ศาสนา : ศาสนาพุทธ 85 % นับถือผีสาง/เทวดาและอื่นๆ 15 %

สกุลเงิน : กีบ (Kip) อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท : 266 กีบ (ข้อมูล ณ มกราคม 2556)

ระบอบการปกครอง : ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยพรรคการเมืองเดียวเป็นองค์กรชี้นำประเทศ คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

 

ประมุข-ประธานประเทศ (ในภาษาลาว หมายถึง ตำแหน่งประธานาธิบดี) คือ พลโท จูมมะลี ไชยะสอน เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549

     หัวหน้ารัฐบาล-นายกรัฐมนตรี คือ นายทองสิง ทำมะวง เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม

 พ.ศ. 2553

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

สินค้านำเข้าสำคัญ : รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคบริโภค

สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ สินแร่ เศษโลหะ ถ่านหิน เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : ไทย จีน เวียดนาม สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เยอรมนี

ตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญ : ไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
วีดีโอแนะนำลาว
แผนที่ลาว
วีดีโอแนะนำลาว
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...