ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
มาเลเซีย

ชื่อทางการ : มาเลเซีย (Malaysia)

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น 1) คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู มีพรมแดนทิศเหนือติดประเทศไทย และทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วย 11 รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์ และปะลิส 2) คือ มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซีย และมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์ และซาราวัก นอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐอีก 3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา

 (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน

พื้นที่ : 330,400 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลปี 2555)

เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)

ประชากร : 28,860,160 คน (ข้อมูลปี 2554) เชื้อสายมาเลย์ 60 % จีน 26 % อินเดีย 7.9 % และอื่นๆ 6.1 %

ภูมิอากาศ : ร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส

ภาษา : มาเลย์ (Bahasa Malaysia เป็นภาษาราชการ) อังกฤษ จีน ทมิฬ

ศาสนา : อิสลามนิกายซุนนี 60.4 %  พุทธ 19.2 %  คริสต์ 9.1 %  ฮินดู 6.3 %  และอื่นๆ 5 %

สกุลเงิน : ริงกิตมาเลเซีย (Malaysian Ringgit: MYR) อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ คือ

 

ซื้อ 9.59 บาท / 1 ริงกิต (ข้อมูล ณ มกราคม 2556)

ขาย 9.95 บาท/1 ริงกิต (ข้อมูล ณ มกราคม 2556)

ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy)

 

ประมุข คือ สมเด็จพระราชาธิบดี สุลตาน มุซตาซีมุ บิลลาฮ์ อับดุล ฮาลิม มุอัซซัม ชาฮ์ อิบนี อัลมาร์ฮุม สุลตาน บาดิร ชาฮ์ ทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 14 ของมาเลเซีย เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554

    นายกรัฐมนตรี คือ นายนาจิบ ราซะก์ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

สินค้านำเข้าสำคัญ : ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม สินค้าแปรรูป

สินค้าอาหาร

สินค้าส่งออกที่สำคัญ : อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว ปิโตรเลียม เฟอร์นิเจอร์ ยา น้ำมันปาล์ม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ไทย

ตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญ : สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน ไทย ฮ่องกงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
วีดีโอแนะนำมาเลเซีย
แผนที่มาเลเซีย
วีดีโอแนะนำมาเลเซีย
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...