ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ภาษา(การกล่าวทักทาย)

การทักทาย
   
สวัสดี    ซาลามัด ดาตัง     
ขอบคุณ    เตริมา กะชิ     
สบายดีไหม    อาปา กาบา     
ยินดีที่ได้รู้จัก    เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา (gembira dapat bertemu anda)
พบกันใหม่    เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)
ลาก่อน    เซลามัต ติงกัล     
นอนหลับฝันดี    มิมปิ๊ มานิส (mimpi manis)    
เชิญ    เม็นเจ็มพุด (menjemput)
ใช่    ยา (ya)     
ไม่ใช่    ทีแด๊ก (tidak)     
อากาศดีจัง    บาอิค คอค่า (baik cauca)     
อากาศร้อนมาก    ซังกัด พานัส     
อากาศหนาวมาก    คอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค (cauca yang sangat sejuk)
ไม่เป็นไร    ทีแด๊ก อปาอาปา (tidak apa-apa)     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...