ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ภาษา(การกล่าวทักทาย)

คำทักทายพูดคุยภาษากัมพูชา

คำทักทายพูดคุยภาษากัมพูชา
สวัสดี = ซัวซไดย , จุมเรี้ยบซัว
สบายดีหรือ = ซกสะบายดี (ถาม)
สบายดีค่ะ(ครับ) = จ๊ะ(บาด) ซกสะบายดี
คุณชื่ออะไร = เตอเนี้ยะชัวเว่ย
ฉันชื่อ….. = ขยมฉม้วก….
ฉันไม่เข้าใจ = ขยมเมิ่นยวลเต๊
ของนี้ราคาเท่าไหร่ = โปร๊กบอกนี้ทรัยป่นหม้าน
แพงไป = ทรัยเปก
ลดได้ไหม = จ๊กทรัยบานเต๊
คิดเงิน = คิดเงิน
ห้องน้ำ = บันตอบตึ๊ก
ฉันขอโทษ = ขยมโซ้มโต๊ด
เงิน = ลุย

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...