ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ภาษา(การกล่าวทักทาย)

คำกล่าวทักทาย (ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน)

สวัสดี = Hello / Hi

 

ประเทศ 

 

 

คำอ่านภาษาอังกฤษ

 

 

คำอ่านภาษาไทย

 

 
บรูไน  Salamat Datang     ซาลามัต ดาตัง     
   อินโดนีเซีย    Salamat Siang  ซาลามัต เซียง 
มาเลเซีย Salamat Datang  ซาลามัต ดาตัง 
ฟิลิปปินส์ Kumusta  กูมุสตา
สิงคโปร์ Ni Hao  หนีห่าว 
ไทย Sawadee  สวัสดี 
กัมพูชา Shuo Sa Dai  ซัวสเด 
ลาว Sabaidee  สะบายดี 
พม่า Mingalar Par มิงกาลาบา 
เวียดนาม Xin Chao  ซินจ่าว

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...