ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ท่องเทียวเชิงเกษตร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ศิลปะบนนาข้าว (artonricefield)
ชาวหนองตะพานเกิดขึ้นจากแนวความคิดของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรหนองตะพาน โดยการใช้ต้นข้าว 2 สี ปลูกลงบนท้องนาตามแบบที่ได้วางไว้ในกระดาษ จนเติบโตเป็นภาพวาดงานศิลป์บนทุ่งนาที่หาดูได้ยากเป็นครั้งแรกของไทย พื้นที่ทุ่งนาหลายสิบไร่ของชาวหนองตะพานถูกสร้างเป็นงานศิลปะที่มีให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมได้ตลอดปี

ศิลปะบนนาข้าว (artonricefield)
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...