ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ชื่อหน่วยงานอ้างอิง  อบต.ชากบก     อีเมล์  
เลขที่   - หมู่ที่/หมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 บ้านห้วงหิน ซอย   -
ถนน   - ตำบล  ชากบก อำเภอ  บ้านค่าย
จังหวัด  ระยอง รหัสไปรษณีย์    21120
หมายเลขโทรศัพท์   038895186เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พิพิธภันฑ์วัดห้วงหิน
ตั้งอยู่ที่วัดห้วงหิน ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงประวัติศาตร์ ความเป็นมาของชุมชน ท้องถิ่น บุคคลสำคัญ ผู้ทรงปัญญา บรรพบุรุษและเครือญาติ ประวัติความเป็นมาในการดำรงชีพ การทำมาหากินของผู้คนในระแวกท้องถิ่น และเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรม

พิพิธภันฑ์วัดห้วงหิน
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...