ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ท่องเที่ยวทางวัฒธรรม

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒธรรมภายในอำเภอบ้านค่ายมีมากมาย

ไหว้พระทำบุญ

                           ชมสถานที่โบราณ

                                         ศึกษาวัฒธรรมพื้นบ้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เจดีย์ทรงข้าวพุ่ม
เป็นเจดีย์ก่ออิฐ ถือปูน ทรงข้าวพุ่ม กลีบบัว สร้างตั้งแต่สมัยใดไม่ทราบแต่มีมานานแล้ว ปัจจุบันก็ยังอยู่

มณฑปหลังเก่า วัดบ้านค่าย
เป็นมณฑปที่สร้างครอบมณฑปหลังเก่า สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2455 ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาท เป็นมณฑปก่ออิฐ ถือปูน หลังคาทรงไทย เครื่องไม้ มุงกระเบื้องเคลือบ ประกอบด้วยซุ้มหน้าบัน 4 ทิศ หลังคาลดมุข 3 ชั้น ยอดปรางค์เป็นสี่เหลี่ยมฐานกว้างเรียวไปถึงส่วนยอด

เจดีย์ทรงข้าวพุ่ม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...