ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
แนะนำที่มา(ประวัติและที่ตั้งของห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์)

                   ประวัติความเป็นมาห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์

        ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการเป็นห้องสมุดในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน     

 จัดตั้งตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อปีพุทธศักราช 2531 โดยการริเริ่มของ นายสมนึก โทนผลิน และนายเชาวลิต ตนานนท์ชัย

อดีตผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ (ในสมัยนั้น) 

 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูไพศาลสมุทรคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสมุทรเจดีย์

และเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ ให้ใช้ศาลาของวัดพระสมุทรเจดีย์ เป็นที่ทำการ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2533

      ต่อมาได้ย้ายที่ทำการอีกครั้ง   โดยเช่าอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นครึ่ง หน้าหมู่บ้านนครทอง 

เลขที่ 189/206 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นสถานที่ทำการ และปี 2548

และได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 107/38-39 ม.13 ซอยพันธ์ปลา ตำบลปากคลองบางปลากด

ต่อมาในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์

ได้ย้ายที่ทำการพร้อมเปิดบริการ ณ ชั้นล่างที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์(หลังใหม่)

 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

   ปัจจุบัน     

ตั้งแต่วันที่  25 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา  ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์

ได้เปิดให้บริการ ณ อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์

เลขที่ 264 ม. 5 (สนามกีฬาเทศบาลแหลมฟ้าผ่า)   ตำบลแหลมฟ้าผ่า

      อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290          

โทร 02 4538314  Fax 024538313    Nfeprasamut@Gmail.com

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ homelittlegirl ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562

   

อาคารสถานที่

เป็นอาคารคอนกรีตสองชั้น (เป็นเอกเทศ) มีพื้นที่ภายใน-ภายนอกที่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ภูมิทัศน์ภายนอก

 ๑.  มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น  สวยงาม และจัดตกแต่งได้อย่างเหมาะสม

๒.  มีที่จอดรถยนต์-รถจักรยานยนต์ ทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังห้องสมุดประชาชน

 ๓.  มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ด้านหน้าห้องสมุด

ภูมิทัศน์ภายใน

๑.  มีชั้นหนังสือและสื่อที่เพียงพอ  และจัดหมวดหมู่ตามทศนิยมดิวอี้ มีการวางอย่างเหมาะสม สวยงาม

 ๒.  มีมุมต่างๆภายในที่สามารถปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายได้

 ๓.  มีที่นั่งอ่านหนังสือ  หรือใช้บริการได้อย่างเพียงพอ  สะดวกสบาย

๔. มีบริการอินเตอร์เน็ตค้นคว้าความรู้ และบริการสัญญาณ Wifi ฟรี     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...