ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ประวัติความเป็นมา ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย ( IE CENTER )

                      ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย ( Informal Education Service Center ) หรือ IE CENTER   เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2543 เป็นทั้งห้องสมุด และศูนย์จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กและประชาชนทั่วไป ภายในห้องสมุดมีบริการ หนังสือพิมพ์ วารสาร นวนิยาย หนังสือวิชาการ อาชีพ ฯลฯ มีมุมคอมพิวเตอร์ ให้ผู้ใช้บริการได้ เรียน เล่น ฝึกทักษะทางคอมพิวเตอร์ มีมุมเด็ก ให้น้องๆ ได้เล่นและอ่านหนังสือ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
มุมคอมพิวเตอร์
บรรยากาศภายในห้องสมุด
ห้องสำหรับทำกิจกรรม
มุมอาเซียน
มุมเด็ก
มุมหนังสือใหม่ และหนังสือ Best Seller
มุมคอมพิวเตอร์
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...