ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
แนะนำตน (บุคลากรห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์)
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์   

ที่อยู่  264 หมู่ 5 ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทร 024538314

                         1. นางสาวนันท์นภัสร์  ศรีวิเชียร         ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยอำเภอพระสมุทรเจดีย์

                         2. นายอภิภู  คหินทพงศ์                   ครูชำนาญการ

                         3. นางสาวสุจิตรา กล่ำแสง                บรรณารักษ์อัตราจ้าง

  ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์  คลิก   https://www.facebook.com/nfejd


     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...