ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
แนะนำหน้าที่ (เราทำอะไร)
   ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
คุณลักษณะเด่น  มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย
จึงเป็นแหล่งหาความรู้ของเด็ก นักเรียน ประชาชนทั่วไป
เป็น ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
เหมาะแก่การเข้ามาศึกษาค้นคว้าความรู้ แหล่งอ้างอิงสำรวจข้อมูลต่าง ๆ
 อินเตอร์เน็ทค้นคว้าได้ทันใจ และ มี WIFI ให้บริการฟรี
     การบริการดำเนินการโดยอาศัยหลัก 3 ดี  
* บรรยากาศดี *
** สื่อดี **
*** กิจกรรมและบรรณารักษ์ดี ***
ให้บริการประชาชนทั้งเชิงรุกและเชิงรับ มีการออกพื้นที่ในชุมชนต่างๆ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นห้องสมุดยุคใหม่ที่ให้มากกว่าการอ่าน
ขอขอบคุณที่มาภาพประกอบจากเว็บไซต์ pixabay ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
(หนังสือ,เอกสาร,ภาพถ่าย,บทความ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ชวนกันมาอ่าน ตอน พระเทพฯ ทรงทดลองอ่านข่าว (ฉบับเต็ม)
หนังสือให้มากกว่าความรู้... ขอขอบคุณคลิปภาพ พระเทพฯ ทรงทดลองอ่านข่าว (ฉบับเต็ม) https://youtu.be/gq-szjQyldI ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

ชวนกันมาอ่าน ตอน พระเทพฯ ทรงทดลองอ่านข่าว (ฉบับเต็ม)
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...