ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
สิ่งน่ารู้ เกี่ยวกับ อาเซียน +.....คือ

อาเซียน + 3 คืออะไร

อาเซียน + 6 คืออะไร

Related image

อาเซียน + 8 และ +9 คืออะไร

ภาพจาก เว็บไซต์ศูนย์อาเซียน ร.ร.ดาราวิทยาลัย   ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที 11 กุมภาพันธ์ 2562เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
อาเซียน + 3
อาเซียน+3 กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ + 3 ประเทศดังนี้ 1.ประเทศจีน 2.ประเทศญี่ปุ่น 3.ประเทศเกาหลีใต้ (Asean+3 Summit) หรือ อาเซียนพลัสทรี ขอบคุณข้อมูลจาก อาเซียน+3 คลิปจาก อาเซียนร่วมใจ ผลิตโดย Bomb CPE ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

อาเซียน + 6
อาเซียน+6 กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ + 6 ประเทศดังนี้ 1.ประเทศจีน 2.ประเทศญี่ปุ่น 3.ประเทศเกาหลีใต้ 4. ประเทศออสเตรเลีย 5.ประเทศอินเดีย 6.ประเทศนิวซีแลนด์ ขอบคุณข้อมูลจาก อาเซียน+6 คลิปจาก สวัสดีอาเซียน ผลิตโดย TheDave2555 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

อาเซียน + 3
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...