ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ธงประจำชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน

           

             

ธงชาติ   คือธงที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของประเทศและดินแดนต่างๆ

ปกติแล้วรัฐบาลของประเทศต่างๆ ย่อมเป็นผู้กำหนดแบบธงชาติและข้อบังคับการใช้ธงชาติ

หากแต่ พลเมืองในแต่ละประเทศก็สามารถใช้ธงชาติในดินแดนของตนเองได้เช่นกัน

โดยขึ้นอยู่กับข้อบังคับการใช้ธงตามที่รัฐบาลกำหนดไว้..........

ขอบคุณภาพจาก loadebookstogo.blogspot. และ bluebutter.bloggang.com   ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที  26 เมษายน  2562เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ธงอาเซียน
ธงชาติอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน - สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง - สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า - สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ - สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ขอบคุณคลิป ความรู้เกี่ยวกับธงอาเซียน flag of asian ผลิตโดยCHANAWANปรับปรุง ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ธงชาติประเทศบรูไน
ธงชาติประเทศบรูไน "บรูไนดารุสซาลาม" (แปลว่า นครแห่งสันติสุข) ลักษณะของธงชาตินั้นเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลือง ภายในมีแถบสีขาวและสีดำวางพาดตามแนวทแยงมุม จากมุมบนด้านคันธงไปยังมุมล่างด้านปลายธง โดยสีขาวอยู่บน สีดำอยู่ล่าง กลางธงนั้นมีภาพตราแผ่นดินของบรูไน ขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียนhttps://hilight.kapook.com/view/75319 เพลง Brunei National Anthem ผลิตโดย CHANAWAN ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ธงชาติประเทศกัมพูชา
ธงชาติประเทศกัมพูชา ผืนธงแบ่งตามแนวยาวเป็น 3 ริ้ว โดยริ้วกลางนั้นเป็นพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่ตรงกลาง ริ้วที่อยู่ด้านนอกทั้งสองด้านนั้นกว้างริ้วละ 1 ส่วน ขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียนhttps://hilight.kapook.com/view/75319 คลิปจาก ธงชาติอาเซียนอาเซียน ผลิตโดย Blackblood radblood ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย
ธงชาติประเทศอินโดนีเซียรู้จักกันทั่วไปในชื่อ "ซังเมราห์ปูติห์" ("Sang Merah Putih", สีแดง-ขาว) พื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอน - สีแดง หมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพ - สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียนhttps://hilight.kapook.com/view/75319 คลิปจาก ASEAN ตอน ประเทศอินโดนีเซีย Indonesia สังคมฯ ป.6 ผลิตโดยDLIT Resources คลังสื่อการสอน ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ธงชาติประเทศลาว
ธงชาติประเทศลาว - สีแดง หมายถึง เลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาว - สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ - พระจันทร์สีขาว เป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือลำน้ำโขงขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียนhttps://hilight.kapook.com/view/75319 คลิปจากASEAN ตอน ประเทศลาว Laos สังคมฯ ป.6 ผลิตโดยDLIT Resources คลังสื่อการสอน ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ธงชาติประเทศมาเลเซีย
ธงชาติประเทศมาเลเซีย หรือเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า "ยาลูร์ เกมิลัง" ("Jalur Gemilang" มีความหมายว่า ธงริ้วแห่งเกียรติศักดิ์) ขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ คลิปจาก ASEAN ตอน ประเทศมาเลเซีย Malaysia สังคมฯ ป.6 ผลิตโดยDLIT Resources คลังสื่อการสอน ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ธงชาติประเทศพม่า
ธงชาติประเทศพม่า ภายในแบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน พื้นสีเหลือง สีเขียว และสีแดง เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง กลางธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวขนาดใหญ่ ขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียนhttps://hilight.kapook.com/view/75319 คลิปจาก ASEAN ตอน ประเทศเมียนมา Myanmar สังคมฯ ป.6 ผลิตโดยDLIT Resources คลังสื่อการสอน ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ธงชาติประเทศฟิลิปปินส์
ธงชาติประเทศฟิลิปปินส์ธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว ภายในมีรูปดวงอาทิตย์รัศมี 8 แฉก ล้อมด้วยดาวห้าแฉก 3 ดวง ตามมุมของรูปสามเหลี่ยม รูปเหล่านี้เป็นสีทอง ส่วนทีเหลือของธงนั้นเป็นแถบแบ่งครึ่งตามด้านยาวของธง ครึ่งบนพื้นสีน้ำเงิน ครึ่งล่างพื้นสีแดง หากแถบทั้งสองสีนี้สลับตำแหน่งกัน คือ แถบสีแดงอยู่บน แถบสีน้ำเงินอยู่ตอนล่าง ขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียนhttps://hilight.kapook.com/view/75319 คลิปจาก ASEAN ตอน ประเทศฟิลิปปินส์ Philippines สังคมฯ ป.6 ผลิตโดยDLIT Resources คลังสื่อการสอน ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ธงชาติประเทศสิงคโปร์
ธงชาติประเทศสิงคโปร์ เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธง แถบสีแดงอยู่ด้านบน แถบสีขาวอยู่ด้านล่าง ที่มุมธงบนด้านคันธงมีรูปพระจันทร์เสี้ยว ถัดจากรูปดังกล่าวมีรูปดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า รูปเหล่านี้เป็นสีขาวขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียนhttps://hilight.kapook.com/view/75319 ASEAN ตอน ประเทศสิงคโปร์ Singapore สังคมฯ ป.6 ผลิตโดยDLIT Resources คลังสื่อการสอน ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ธงชาติประจำประเทศไทย
ธงชาติประจำประเทศไทย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธง 3 สี คือ สีแดง ขาว และน้ำเงิน ภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ แถบในสุดสีน้ำเงิน ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับ แถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น 2 เท่า ขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียนhttps://hilight.kapook.com/view/75319 คลิปจาก ASEAN ตอน ประเทศไทย Thailand สังคมฯ ป.6 ผลิตโดยDLIT Resources คลังสื่อการสอน ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ธงชาติประจำชาติเวียดนาม
ธงชาติประจำชาติเวียดนาม ลักษณะของธงชาติเวียดนามนั้นเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ตรงกลางมีรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองทอง สีแดงขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียนhttps://hilight.kapook.com/view/75319 คลิปจาก ASEAN ตอน ประเทศเวียดนาม Vietnam สังคมฯ ป.6 ผลิตโดยDLIT Resources คลังสื่อการสอน ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ธงอาเซียน
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...