ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการประเทศในกลุ่มอาเซียน

......ประเทศต่างๆชื่ออย่างเป็นทางการนั้นจะสามารถบอกถึงเอกลักษณ์ต่างๆได้.....

เช่น ระบอบการปกครอง,ศาสนาเป็นต้น

แต่เวลาเราเรียกทั่วไป ง่ายๆ สั้นๆพอเข้าใจ อย่างเช่น

ไทย , ลาว , เขมร(กัมพูชา) ,พม่า , สิงคโปร์ , ฟิลิปปินส์ , อินโดนีเซีย , มาเลเซีย , บรูไน , เวียดนาม

ซึ่งแต่ประเทศเหล่านี้แม้กระทั่งไทยเองก็มีชื่ออย่างเป็นทางการชื่อเต็มๆ ที่ใช้เรียกกันอย่างเป็นทางการ

 มาดูกันว่า 10 ประเทศประชาคมอาเซียน มีชื่อประเทศเป็นทางการ เต็มๆว่าอะไร   

ภาพจากhttps://bluebutter.bloggang.com และ guru.sanook.com

  ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที 26 เมษายน 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประเทศ : บรูไนดารุสซาลาม ( Brunei Darussalam )
ประเทศ : บรูไนดารุสซาลาม ( Brunei Darussalam ) ชื่ออย่างเป็นทางการ : เนการาบรูไนดารุสซาลาม ( Negara Brunei Darussalam ) ขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียนhttps://hilight.kapook.com/view/75319 คลิปจาก ASEAN ตอน ประเทศบรูไน ผลิตโดย DLIT Resources คลังสื่อการสอน Published on Mar 1, 2016 ..ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ประเทศ : กัมพูชา ( Cambodia )
ประเทศ : กัมพูชา ( Cambodia ) ชื่ออย่างเป็นทางการ : ราชอาณาจักรกัมพูชา ( Kingdom of Cambodia ) ขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียนhttps://hilight.kapook.com/view/75319 คลิปจากASEAN ตอน ประเทศกัมพูชา Cambodia สังคมฯ ป.6 ผลิตโดย DLIT Resources คลังสื่อการสอน Published on Mar 1, 2016 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ประเทศ : อินโดนีเซีย ( Indonesia )
ประเทศ : อินโดนีเซีย ( Indonesia ) ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ( Republic of Indonesia ) ขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียนhttps://hilight.kapook.com/view/75319 คลิปจาก ASEAN ตอน ประเทศอินโดนีเซีย Indonesia สังคมฯ ป.6 ผลิตโดย DLIT Resources คลังสื่อการสอน Published on Mar 1, 2016..ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ประเทศ : ลาว ( Laos )
ประเทศ : ลาว ( Laos ) ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียนhttps://hilight.kapook.com/view/75319 คลิปจากASEAN ตอน ประเทศลาว Laos สังคมฯ ป.6 ผลิตโดย DLIT Resources คลังสื่อการสอน Published on Mar 1, 2016..ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ประเทศ : มาเลเซีย ( Malaysia )
ประเทศ : มาเลเซีย ( Malaysia ) ชื่ออย่างเป็นทางการ : สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia) ขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียนhttps://hilight.kapook.com/view/75319 คลิปจาก ASEAN ตอน ประเทศมาเลเซีย Malaysia สังคมฯ ป.6 ผลิตโดย DLIT Resources คลังสื่อการสอน Published on Mar 1, 2016..ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ประเทศ : พม่า ( Myanmar )
ประเทศ : พม่า ( Myanmar ) ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar) ขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียนhttps://hilight.kapook.com/view/75319 คลิปจาก ASEAN ตอน ประเทศเมียนมา Myanmar สังคมฯ ป.6 ผลิตโดย DLIT Resources คลังสื่อการสอน Published on Mar 1, 2016..ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ประเทศ : ฟิลิปปินส์ ( Philippines )
ประเทศ : ฟิลิปปินส์ ( Philippines ) ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ( Republic of the Philippines ) ขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียนhttps://hilight.kapook.com/view/75319 คลิปจาก ASEAN ตอน ประเทศฟิลิปปินส์ Philippines สังคมฯ ป.6 ผลิตโดย DLIT Resources คลังสื่อการสอน Published on Mar 1, 2016.. ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ประเทศ : สิงคโปร์ ( Singapore )
ประเทศ : สิงคโปร์ ( Singapore ) ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร์ ( Republic of Singapore ) ขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียนhttps://hilight.kapook.com/view/75319 คลิปจาก ASEAN ตอน ประเทศสิงคโปร์ Singapore สังคมฯ ป.6 ผลิตโดย DLIT Resources คลังสื่อการสอน Published on Mar 1, 2016..ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ประเทศ : ไทย ( Thailand )
ประเทศ : ไทย ( Thailand ) ชื่ออย่างเป็นทางการ : ราชอาณาจักรไทย ( Kingdom of Thailand ) ขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียนhttps://hilight.kapook.com/view/75319 คลิปจาก ASEAN ตอน ประเทศไทย Thailand สังคมฯ ป.6 ผลิตโดย DLIT Resources คลังสื่อการสอน Published on Mar 1, 2016..ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ประเทศ : เวียดนาม ( Vietnam )
ประเทศ : เวียดนาม ( Vietnam ) ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ( Socialist Republic of Vietnam ) ขอบคุณข้อมูลจาก ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียนhttps://hilight.kapook.com/view/75319 คลิปจากASEAN ตอน ประเทศเวียดนาม Vietnam สังคมฯ ป 6 ผลิตโดย DLIT Resources คลังสื่อการสอน Published on Mar 1, 2016..ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ประเทศ : บรูไนดารุสซาลาม ( Brunei Darussalam )
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...