ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ตราแผ่นดิน ประจำประเทศในกลุ่มอาเซียน

 ตราแผ่นดินอาเซียน 10 ประเทศ   

ตราสัญลักษณ์ประจำประเทศต่างๆ พร้อมความของตราสัญลักษณ์

ของแต่ละประเทศ อาเซียน 10 ประเทศ

ภาพจาก http://loadebookstogo.blogspot.com   ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที 8 มีนาคม 2562เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของ เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) ความหมาย ใช้เครื่องหมายอย่างเดียวกับที่ปรากฏในธงชาติบรูไน เริ่มใช้เมื่อพ.ศ. 2475 ประกอบด้วยสัญลักษณ์ 5 อย่าง คือ ราชธวัช (ธง) พระกลด (ร่ม) ปีกนก 4 ขน มือสองข้าง และซีกวงเดือนหรือพระจันทร์เสี้ยว ภายในวงเดือนซึ่งหงายขึ้นนั้น มีข้อความภาษาอาหรับจารึกไว้ ซึ่งแปลความได้ว่า "น้อมรับใช้ตามแนวทางของพระอัลเลาะห์เสมอ" ("Always in service with God's guidance")ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.prd.go.th/ คลิป Hymne national du Brunei ผลิตโดยHymnesDuMonde ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที 8 มีนาคม 2561

สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) ความหมาย เป็นรูปฉลองพระองค์ครุยคลุมพานแว่นฟ้าอัญเชิญพระแสงขรรค์และเครื่องหมายอุณาโลมภายใต้พระมหามงกุฎเปล่งรัศมีมีลายช่อต่อออกมาจากกรรเจียกจรทั้งสองข้าง รูปดังกล่าวอยู่เหนือรูปดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งกัมพูชา (Royal Order of Cambodia) และมีรูปลายก้านขดอยู่ใต้รูปฉลองพระองค์ครุยอีกชั้นหนึ่ง ถัดมาทางด้านข้างทั้ง 2 ด้านขนาบด้วยรูปฉัตร 5 ชั้นโดยคชสีห์ทางด้านซ้าย และด้านขวา เบื้องล่างสุดของรูปทั้งหมดเป็นแพรแถบแสดงข้อความว่า "พระเจ้ากรุงกัมพูชา" ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ตราแผ่นดินของกัมพูชา คลิปเพลงชาติกัมพูชา ( โนโกร์เรียช )https://www.youtube.com/watch?v=lzC0-5hoeRw ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที 8 มีนาคม 2561

สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)ความหมาย มีชื่อว่า "ตราพญาครุฑปัญจศีล" ลักษณะเป็นรูปพญาครุฑ มีขนปีกข้างละ 17 ขน ,หาง 8 ขน, โคนหาง 19 ขน และคอ 45 ขน https://th.wikipedia.org/wiki/อินโดนีเซีย คลิป Indonesian National Anthem - "Indonesia Raya" (ID/EN) ผลิตโดย jamesblitz90 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวความหมาย "เครื่องหมายเป็นรูปวงกลม ด้านล่างมีรูปครึ่งกงจักรเป็นฟันเฟืองและโบว์อักษร "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" สองข้างล้อมด้วยรวงข้าวสุกเป็นรูปวงพระจันทร์และโบว์สีแดงเขียนอักษร "สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร ขอบคุณข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ตราแผ่นดินของลาว - วิกิพีเดีย ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของ มาเลเซีย (Malaysia)
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของ มาเลเซีย (Malaysia)ความหมาย ประกอบด้วยส่วนหลักๆห้าส่วนคือ โล่ เสือโคร่งสองตัว พระจันทร์เสี้ยวสีเหลือง และดาวสีเหลือง 14 แฉก และแถบผ้า เครื่องยอดประกอบด้วยรูปจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกซึ่งเรียกว่า"ดาราสหพันธ์"("Bintang Persekutuan") ขอบคุณข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ตราแผ่นดินของมาเลเซีย - วิกิพีเดีย คลิป เพลงชาติมาเลเซีย Karaoke ผลิตโดยKantitaa XXMay-ri ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของ สหภาพพม่า (Union of Myanmar)
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของ สหภาพพม่า (Union of Myanmar) ความหมายลักษณะของดวงตราประกอบด้วยรูปสิงห์แบบศิลปะพม่า จำนวน 2 ตน อยู่ในท่านั่งรักษาการณ์ หันหลังให้ ซึ่งกันและกัน ที่กลางตรานั้นมีภาพของแผนที่ประเทศพม่ารองรับด้วยช่อใบมะกอกคู่ ล้อมรอบด้วยลวดลายบุปผชาติตามแบบศิลปะพม่า ที่บนสุดของดวงตราเป็นรูปดาวห้าแฉกดวงหนึ่ง รูปรองรับด้วยม้วนแพรแถบจารึกนามเต็มของประเทศ ข้อมูลจาก ttps://th.wikipedia.org/wiki/ตราแผ่นดินของพม่า - วิกิพีเดีย คลิปจาก เพลงชาติเมียนมาร์(พม่า) ( กาบา มา จี ) ผลิตโดย Jirapong Chaimongkol ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ความหมาย มีลักษณะเป็นพระอาทิตย์มีรัศมีแปดแฉกซึ่งแสดงถึงจังหวัดทั้งแปด และดาวห้าแฉกสามดวงแสดงถึงเขตทางภูมิศาสตร์หลักสามแห่ง สีน้ำเงินทางด้านซ้ายมีนกอินทรีของสหรัฐอเมริกา และพื้นสีแดงทางด้านขวามีสิงโตของสเปน ข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ตราแผ่นดินของมาเลเซีย - วิกิพีเดีย คลิปจาก เพลงชาติฟิลิปปินส์ จาก ทอม ธีรภพ ผลิตโดย teep528 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) ลักษณะของตราแผ่นดิน เป็นรูปสิงโตและเสือถือโล่สีแดง ซึ่งมีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 5 ดวง และพระจันทร์เสี้ยวสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ขอบคุณข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ตราแผ่นดินของสิงคโปร์ - วิกิพีเดีย คลิปจาก เพลงชาติสิงคโปร์ จาก ToM - THeeRaPoP ผลิตโดย teep528 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของประเทศไทย
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของประเทศไทย ความหมาย คือตราพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ เทพพาหนะของพระนารายณ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติ ข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ตราแผ่นดินของไทย - วิกิพีเดีย คลิปจาก เพลงชาติไทย ฉบับเต็ม 2 นาที ผลิตโดย Bank Phurinat ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam )
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam ) ความหมาย มีรูปแบบเช่นเดียวกับประเทศคอมมิวนิสต์อื่นๆ มีรูปดาวสีเหลืองบนพื้นสีแดง มีรูปเฟืองและรวงข้าว ขอบคุณข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ตราแผ่นดินของเวียดนาม - วิกิพีเดีย คลิปจาก National Anthem of Vietnam - เพลงชาติเวียดนาม "Tien Quan Ca" ผลิตโดย Bank Phurinat ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของ เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...