ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ภาษาอาเซียน..กับ..ภาษาอังกฤษ

ภาษาทางการของอาเซียนคือภาษาอังกฤษ 

 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในระหว่างการประชุม การโต้ตอบทางจดหมาย

การจัดทำรายงานการประชุม ผลการพิจารณา และมติที่ประชุมตลอดจนการจัดทำคำแถลงการณ์

และการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ของอาเซียน

       รู้คำถาม แล้วจึงตอบ

ภาษาอังกฤษกับประโยคคำถาม  5 W  และ 1 H     

                                                                           Who ,Whom          ใคร                (ในเรื่องนั้นมีใครบ้าง)     

                                                                      What                     ทำอะไร           (แต่ละคนทำอะไรบ้าง)   

                                                                      Where                   ที่ไหน             (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นอยู่ที่ไหน)

                                                                        When                    เมื่อไหร่           (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำเมื่อวัน เดือน ปี ใด)    

                                                                      Why                       ทำไม             (เหตุใดจึงได้ทำสิ่งนั้น หรือเกิดเหตุการณ์นั้นๆ)

                                                                      How                       อย่างไร           (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำเป็นอย่างไรบ้าง)     

ภาพจากhttps://bluebutter.bloggang.com  ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที 8 พฤษภาคม 2563เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เรียนประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
บทสนทนา คำทักทาย และกล่าวอำลา สอบถามเส้นทาง คำถามที่เราพบอยู่ประจำ ภาพจากhttps://bluebutter.bloggang.comลิงค์ ภาษาอังกฤษhttps://th.wikipedia.org ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที 26 เมษายน 2562

เรียนประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...