ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ภาษาอาเซียน..กับ..ภาษาลาว

   เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว  

ภาษาลาว (ลาว: ພາສາລາວ พาสาลาว)

   เป็นภาษาราชการของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ในภาษากลุ่มไต สำเนียงการออกเสียงคล้ายกับภาษาอีสานของประเทศไทย

บางคำใกล้เคียง บางคำก็ต่างกันซะจนความหมายผิดเพี้ยน

    จนเกิดเป็นเรื่องฮาอยู่บ่อยๆ ดังนั้น เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว  

ไว้จั๊กหน่อย เว่าได้น้อยๆ พอน่ารักเด้อ

ขอบคุณข้อมูลจากhttps://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาลาว   ภาพจากhttps://bluebutter.bloggang.com

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที 8 พฤษภาคม  2563เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พยัญชนะและการอ่านออกเสียงในภาษาลาว
ภาษาลาว (ลาว: ພາສາລາວ พาสาลาว) เป็นภาษาราชการของประเทศลาว เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ในภาษากลุ่มไท และสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาอีสานของประเทศไทยซึ่งเป็นสำเนียงหนึ่งของภาษาลาว ระบบการเขียนในภาษาลาวจะใช้อักษรลาว ซึ่งเป็นระบบอักษรสระประกอบ (ระบบการเขียนที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์แทนพยัญชนะและตามด้วยสระที่จะอยู่ด้านหน้า หลัง บน ล่าง ของพยัญชนะ) และสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอักษรไทยขอบคุณข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาลาว คลิปจาก วิธีการอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาลาว https://youtu.be/6jMHBcZ-hNs ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที 26 เมษายน 2562

พยัญชนะและการอ่านออกเสียงในภาษาลาว
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...