ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ภาษาอาเซียน..กับ..ภาษาพม่า

   ภาษาพม่า  เป็นภาษาราชการของประเทศพม่า   

จัดอยู่ในในตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า อันเป็นสาขาย่อยของตระกูลภาษา

โดยเป็นภาษาแม่ของคนประมาณ 32 ล้านคนในพม่า และเป็นภาษาที่สองของชนกลุ่มน้อยในพม่า

   และในประเทศอินเดีย ประเทศบังคลาเทศ ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา   

ภาษาพม่าเป็นภาษาที่มีระดับเสียง หรือวรรณยุกต์ มีวรรณยุกต์ 4 เสียงและเขียนโดยใช้อักษรพม่า

ซึ่งดัดแปลงจากอักษรมอญอีกทอดหนึ่ง และจัดเป็นสมาชิกในตระกูลอักษรพราหมี

ขอบคุณข้อมูลจาก    http://th.wikipedia.org/wiki/

ขอบคุณข้อมูลจาก  https://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาพม่า 

ภาพจากhttps://bluebutter.bloggang.com

  ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที 8 พฤษภาคม  2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
วิธีเขียนและอ่านออกเสียงภาษาพม่า
การทักทาย How to say "Hi" or "Hello" การทักทายในภาษาพม่า ใช้คำว่า "มิง-กะ-ลา-บา" How to Say "Thank you!" คำว่า ขอบคุณ คำว่า ขอบคุณในภาษาพม่า ใช้คำว่า "เจีย-ซู-ติน-บา-เท๊" How to Say "I love you" คำว่า ฉันรักเธอ คำว่า ฉันรักเธอในภาษาพม่า ใช้คำว่า "ชิด-เต" ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://languageburma.wikispaces.com/คลิปจาก วิธีเขียนและอ่านออกเสียงภาษาพม่า https://www.youtube.com/watch?v=cg6j_1_Hd ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที 26 เมษายน 2562

วิธีเขียนและอ่านออกเสียงภาษาพม่า
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...