ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
โครงสร้างการบริหารงานห้องสมุดประชาชนฯ

โครงสร้างการบริหารงาน

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองสมุทรสาคร

นายเอนก  ปานทิพย์ 

ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

 

นางน้ำฝน    สนทอง

ครูชำนาญการ

(หัวหน้างานการศึกษาตามอัธยาศัย)

 

 

 

 

 

......................................

ตำแหน่งบรรรณารักษ์ (ว่าง)

 

 

 

นายธนเดช    ศรีวิเชียร

บรรณารักษ์อัตราจ้าง

 

 

 

นายโนรา    เขื่อนขัน

พนักงานบริการ

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...