ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
พระสมัญญานาม-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสว่าถวายพระราชสมัญญานามแด่พระองค์ว่า

“ เจ้าฟ้านักดูงาน” หรือ “Le Princesse Stagiaire”

วารสารอินโฟแชร์ ซึ่งเป็นวาสารของสำนักงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ

และการสื่อสารของ ยูเนสโก ได้ตีพิมพ์บทความเฉลิมพระเกียรติและได้ถวายนาม

“IT Princess” หรือ “ เจ้าหญิง ไอที”

สำหรับปวงชนชาวไทยแล้วพระองค์ทรงเป็น   “สมเด็จเจ้าฟ้านักการศึกษา”  

ทรงสนพระทัยการอ่านและสนับสนุนให้ประชาชนสนใจ เห็นความสำคัญและรักการอ่าน

ขอบคุณภาพจากhttp://www.sc.mahidol.ac.th ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน”
พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย ซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ จากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน”....ขอบคุณข้อมุล คลิปสารคดีโทรทัศน์ ร้อยไทยด้วยดวงใจ 2556 ตอนที่1 โดยsiam rattana ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 ...(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

พระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน”
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...