ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
การให้บริการ

 

1.             บริการให้อ่านหนังสือ

2.             บริการให้ยืม/คืนหนังสือ

3.             บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

4.             บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด/บริการแนะแนว

5.             นิทรรศนการ/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ

                    ฯลฯ

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...