ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ป้อมผีเสื้อสมุทร ต.ปากคลองบางปลากด

   ป้อมผีเสื้อสมุทร 

ตั้งอยู่บนเกาะในแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านใต้พระสมุทรเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด 

อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ และ

มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์เมื่อ รศ. ๑๑๒ สมัยรัชกาลที่ ๕ บริเวณป้อมผีเสื้อสมุทรมีสิ่งที่น่าสนใจหลายจุด

ทั้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน สะพานแขวนทอดยาวข้ามฝั่งมายังป้อมผีเสื้อสมุทร 

กำแพงป้อมโบราณ รวมทั้งปืนเสือหมอบ ประตูป้อมโบราณ สะพานชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา 

  ตั้งอยู่บนเกาะผีเสื้อสมุทร เป็นป้อมสองชั้น ต่อมาในปี พ.ศ.๒๓๖๘  ได้รื้อป้อมชั้นบนออกเหลือเพียงชั้นเดียว 

แล้วสร้างเป็นปีกกา ขยายออกไปทั้งสองข้าง ตัวป้อมลักษณะเหมือนผีเสื้อ

ใช้ทางด้านหางของผีเสื้อเป็นช่องทางเข้า  ภายในมีโรงเรือนที่พักทหาร เรียงรายอยู่หลายหลัง

  ตัวป้อมหันหน้าออกอ่าวไทย  มีปืนเสือหมอบ เป็นปืนใหญ่ประจำป้อมชนิดปืนหลุม

สั่งซื้อในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ มีอยู่สามกระบอก

              ป้อมผีเสื้อสมุทร เคยทำการยิงต่อสู้กับหมู่เรือรบฝรั่งเศส ๒ ลำ ที่ล่วงล้ำเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย

นั่นคือ “วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒”

                ในปี พ.ศ.๒๔๘๐  ได้ใช้เกาะนี้เป็นคลังเก็บทุ่นระเบิด ที่ซื้อจากเดนมาร์ก    

         

ปัจจุบัน ได้ปรับปรุงเป็น เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของไทย และ

มีสะพานเหล็กสามารถเดินข้ามไปที่เกาะมีเส้นทางเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติ

และอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกด้วย

 ขอขอบคุณ  http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/oldcity/samutprakan4.htm   และ https://th.wikipedia.org

ขอขอบคุณภาพจาก  เนยสีฟ้า(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า) ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2563เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะตัวป้อมผีเสื้อสมุทร
ตัวป้อมมีลักษณะเหมือนผีเสื้อ ใช้ด้านหางผีเสื้อเป็นทางเข้า ต่อมาทางเดินเรือด้านตะวันตกตื้นเขินจนเรือใหญ่ไม่สามารถแล่นผ่านได้ ที่ตั้งป้อมจึงดูชิดติดกับฝั่งธนบุรี ขอบคุณข้อมูลจากhttp://th.wikipedia.org/wiki/ป้อมผีเสื้อสมุทร และคลิป พระสมุทรเจดีย์ https://www.youtube.com/watch?v=ChAA2-ZUHLo (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

ลักษณะตัวป้อมผีเสื้อสมุทร
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...