ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
1.ประเทศไทย

 

 

 

ภาษาอาเซียน: ไทย


 

 

คำศัพท์

คำอ่าน

สวัสดี

สวัสดี

สะ-หวัด-ดี

ขอบคุณ

ขอบคุณ

ขอบ-คุน

สบายดีไหม

สบายดีไหม

สะ-บาย-ดี-ไหม

ยินดีที่ได้รู้จัก

ยินดีที่ได้รู้จัก

ยิน-ดี-ที่-ได้-รู้-จัก

พบกันใหม่

พบกันใหม่

พบ-กัน-ใหม่

ลาก่อน

ลาก่อน

ลา-ก่อน

นอนหลับฝันดี

นอนหลับฝันดี

นอน-หลับ-ฝัน-ดี

เชิญ

เชิญ

เชิน

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่-ใช่

อากาศดีจัง

อากาศดีจัง

อา-กาด-ดี-จัง

อากาศร้อนมาก

อากาศร้อนมาก

อา-กาด-ร้อน-มาก

อากาศหนาวมาก

อากาศร้อนมาก

อา-กาด-หนาว-มาก

ไม่เป็นไร

ไม่เป็นไร

ไม่-เปน-ไร

ขอโทษ

ขอโทษ

ขอ-โทด

 

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...