ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ข้อมูลตำบลในคลองบางปลากด

  ตำบลในคลองบางปลากด  

ในตำบล 1 ใน 5 ตำบลของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนน ประมาณ 4 กิโลเมตร ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน
ได้รับการจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538
เนื้อที่ของตำบล 14.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,062.5 ไร่  
  สภาพทั่วไปของตำบล  
เป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำทะเลท่วมถึง มีคลองบางปลากดเป็นคลองสายหลัก
และคลองย่อยๆ ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้โดยตรง ถนนสุขสวัสดิ์เป็นถนนสายหลัก
และถนนส่วนมากเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร และบ้านเช่าจำนวนมาก 

www.thaitambon.comข้อมูลภาพจาก www.bloggang.com  ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 มีนาคม 2562

(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หัวหน้า กศน.ตำบลในคลองบางปลากด
นางสาวศศิธร วุฒิปัญโญ หัวหน้ากศน.ตำบลในคลองบางปลากด พบกลุ่ม วันอังคาร 13.00 - 16.00 วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ กศน.ตำบลในคลองบางปลากด ซอยสุขสวัสดิ์นิเวศน์ 2 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 มีนาคม 2562

หัวหน้า กศน.ตำบลในคลองบางปลากด
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...