ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
หลักสูตรการทำผ้าบาติก กศน.ตำบลนาเกลือ จำนวน 50 ชั่วโมง

หลักสูตรการทำผ้าบาติก  กศน.ตำบลนาเกลือ

จำนวน  50 ชั่วโมง

กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 มีนาคม 2562เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารหลักสูตรการทำบาติก กศน.ตำบลนาเกลือ หลักสูตร 50 ชั่วโมง
วาดลาย เลือกลวดลายที่ต้องการแล้วร่างบนชิ้นงาน
เขียนเทียน ใช้ชันติ้ง วาดภาพที่ต้องการเพื่อเป็นการกั้นสีไม่ให้ไหลปนกัน นำชิ้นงานไประบายสีตามชอบ
ระบายสี ข้อควรระวัง ไม่จุ่มสีจนชุ่มพู่กัน จะทำให้น้ำสีหยดลงบนส่วนอื่นของผ้า จากน้ำนำไปตากให้แห้ง แล้วลงซีลิเกตทิ้งไว้อย่างน้อย 6 ช.ม.
ต้มผ้าเพื่อละลายเทียนที่เขียนภาพไว้ หลังจากหมักด้วยซิลิเกตทิ้งไว้อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
ชิ้นงานที่สำเร็จเรียบร้อย นำไปจำหน่ายในชุมชน
เอกสารหลักสูตรการทำบาติก กศน.ตำบลนาเกลือ หลักสูตร 50 ชั่วโมง
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...