ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (7,001)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (584)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ประวัติห้องสมุดประชาชนเฉลิมร...
       ประวัติ (1)
       VDO นำชมห้องสมุด (2)
   ทำเนียบบุคลากร
       ผู้บริหาร (1)
       บรรณารักษณ์ (1)
   ประชาสัมพันธ์ประจำเดือน
       อัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ท... (1)
       เกณฑ์การตรวจโควิด-19 ฟรี!... (1)
       สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน (1)
       การรับมือโควิด-19 ในฤดูฝน (1)
       9 วิธี หนี COVID-19 (1)
       ฟรี!!!เข้ารับฉีดวัคซีนโรค... (1)
       การป้องกันโรคไข้เลือดออก (1)
   แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้อ...
       ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปร... (3)
       5จุดเช็คอินห้ามพลาด (5)
       แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา... (11)
   สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเวียง...
       วัดม่อนพระเจ้าหลาย (1)
       อาคารศาลแขวงเวียงป่าเป้า (1)
       วัดพระธาตุแม่เจดีย์ (1)
   สื่อ
       E-Magazine (14)
       E-book หนังสือเยาวชน (21)
       E-book หนังสือนิยาย (9)
       E-book หนังสือเรียน (60)
       E-book แนะนำ (6)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (18)
       ลิงค์
           เว็บไซต์ กศน.อำเภอเวียงป่าเป... (1)
           เว็บไซต์ ห้องสมุดประชาชน "เฉ... (1)
           เพจ Face book ห้องสมุดประชาช... (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           การทำเจลอนามัยล้างมือ (1)
           งานอัธยาศัย (3)
           การคัดแยกขยะ (2)
           ทักษะอาชีพ (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ
       
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,127
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนมาศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนวิทยา ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จำนวน 40 คน ได้มาศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเวียงป่าเป้า คูเมืองโบราณเวียงกาหลง พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเวีย...

นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยามาศึกษาดูงาน

วันที่ 24 มกราคม 2563 นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา จำนวน 20 คน ได้มาศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเวียงป่าเป้า เรียนรู้การทำบายศรี การทำผางประทีป การทำชากาขาวเวียงกาหลง คูเมืองโบราณเวียงกาหลง พิพิธภัณ...

โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์มาศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันที่ 17 มกราคม 2563 นักเรียนโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ชั้น อนุบาล 3- ป.3 จำนวน 40 คน ได้มาศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเวียงป่าเป้าเป้า โดยได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของห้องสมุด เย...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
พระบรมราชนิพลธฺในรัชกาลที...

บริษัทสามเกลอ

บริษัทสามเกลอ

บริษัทสามเกลอ

บริษัทสามเกลอ


Sretsisnot another best s...


ความรู้รอบตัว รอบรู้เรื่อ...


สามก๊กบนเส้นขนาน


สามก๊กบนเส้นขนาน


เรื่องเล่าจากมีดหมอ (เมื่...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ยานพาหนะของหนู          มายา  
        อัจฉริยะ 100 หน้า การเมือง การปกครอง          ทำไมต้องรัก  
        เพชรพระอุมา ตอน นาคเทวี          จูล่ง สุภาพบุรุษจากเสียงสาน  
        หน้าต่างบานแรก          ซิมซองลูกสาวกตัญญูซิมซองลูกสาวกตัญญู  
        แผนของพ่อ          สัมมาทิฏฐิ  
  รายการ E-book แนะนำ ใหม่
        e-book-ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่... / เจ้าฟ้านักอ่าน           e-book-กิจกรรมส่งเสริมการ... / หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด...  
        e-book- 23 หลักการทรงงาน / 23 หลักการทรงาน พระบาทสมเ...           e-book-พระราชดำรัสและพระบ... / พระราชดำรัสและพระบรมราโชว...  
        e-book-พระราชดำรัสและพระบ... / พระราชดำรัสและพระบรมราโชว...           e-book-คำสอนของพ่อ / คำสอนของพ่อ แรงบัลดานใจเร...  
  รายการ E-book แนะนำ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        e-book-ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่... / เจ้าฟ้านักอ่าน           e-book-กิจกรรมส่งเสริมการ... / หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด...  
        e-book- 23 หลักการทรงงาน / 23 หลักการทรงาน พระบาทสมเ...           e-book-พระราชดำรัสและพระบ... / พระราชดำรัสและพระบรมราโชว...  
        e-book-พระราชดำรัสและพระบ... / พระราชดำรัสและพระบรมราโชว...           e-book-คำสอนของพ่อ / คำสอนของพ่อ แรงบัลดานใจเร...  
  รายการ E-book หนังสือเรียน ใหม่
        ระดับประถมศึกษา / E-book รายวิชาการเรียนรู้...           ระดับประถมศึกษา / E-book สมุดบันทึกกิจกรรมก...  
        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / E-book รายวิชาการป้องกันก...           ระดับประถมศึกษา / E-book รายวิชาวัสดุศาสตร์...  
        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / E-book รายวิชาการป้องกันก...           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / E-book รายวิชาทักษะการขยา...  
        ระดับประถมศึกษา / E-book สมุดบันทึกกิจกรรมก...           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / E-book รายวิชาวัสดุศาสตร์...  
        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / E-book รายวิชาศิลปศึกษา           ระดับประถมศึกษา / E-book รายวิชาเศรษฐกิจพอเ...  
  รายการ E-book หนังสือเรียน ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ระดับประถมศึกษา / E-book รายวิชาคณิตศาสตร์           ระดับประถมศึกษา / E-book รายวิชาภาษาไทย  
        ระดับประถมศึกษา / E-book รายวิชาการใช้พลังง...           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / E-book รายวิชาคณิตศาสตร์  
        ระดับประถมศึกษา / E-book รายวิชาการเรียนรู้...           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / E-book สมุดบันทึกการเรียน...  
        ระดับประถมศึกษา / E-book รายวิชาทักษะการประ...           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / E-book รายวิชาทักษะการเรี...  
        ระดับประถมศึกษา / E-book สมุดบันทึกกิจกรรมร...           ระดับประถมศึกษา / E-book รายวิชาทักษะการเรี...  
  รายการ E-book หนังสือนิยาย ใหม่
        นิยายเรื่อง คุณแม่แก้ขัด / นิยายเรื่อง คูณแม่แก้ขัด           นิยายเรรื่อง กับดักเสน่หา / นิยายเรื่อง กับดักเสน่หา  
        นิยายเรื่อง นิราศรักร้าย / นิยายเรื่อง นิราศรักร้าย           นิยายเรื่อง หนี้เสน่หาจาร... / นิยายเรื่อง หนี้เสน่หาจาร...  
        นิยายเรื่อง ทนายเล่ห์รัก / นิยายเรื่อง ทนายเล่ห์รัก           นิยายเรื่อง เพลงรัก เพลิง... / นิยายเรื่อง เพลงรัก เพลิง...  
        นิยายเรื่อง เร้นรัก ละลาย... / นิยายเรื่อง เร้นรัก ละลาย...           นิยายเรื่อง สู่ฝันนิรันดร / นิยายเรื่อง สู่ฝันนิรันดร  
        นวนิยายเรื่อง สามีตีตรา / นิยายเรื่อง สามีตีตรา    
  รายการ E-book หนังสือนิยาย ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นิยายเรื่อง หนี้เสน่หาจาร... / นิยายเรื่อง หนี้เสน่หาจาร...           นิยายเรื่อง นิราศรักร้าย / นิยายเรื่อง นิราศรักร้าย  
        นิยายเรื่อง คุณแม่แก้ขัด / นิยายเรื่อง คูณแม่แก้ขัด           นิยายเรื่อง ทนายเล่ห์รัก / นิยายเรื่อง ทนายเล่ห์รัก  
        นิยายเรรื่อง กับดักเสน่หา / นิยายเรื่อง กับดักเสน่หา           นิยายเรื่อง สู่ฝันนิรันดร / นิยายเรื่อง สู่ฝันนิรันดร  
        นวนิยายเรื่อง สามีตีตรา / นิยายเรื่อง สามีตีตรา           นิยายเรื่อง เพลงรัก เพลิง... / นิยายเรื่อง เพลงรัก เพลิง...  
        นิยายเรื่อง เร้นรัก ละลาย... / นิยายเรื่อง เร้นรัก ละลาย...    
  รายการ E-book หนังสือเยาวชน ใหม่
        วาดภาพตามพ่อ / หนังสือ วาดภาพตามพ่อ           มือถือในมือเด็ก / หนังสือ มือถือในมือเด็ก  
        นิทานพอเพียง / หนังสือ นิทานพอเพียง           หนังสือนิทาน ลูกเป็ดกลับใ... / หนังสือนิทาน ลูกเป็ดกลับใ...  
        หนังสือนิทาน ใยไหม...หนูน... / หนังสือนิทาน ใยไหม... หนู...           หนังสือนอทาน หนูแกงส้ม มา... / หนังสือนิทาน หนูแกงส้ม มา...  
        หนังสือนิทาน เย็นยอดกตัญญ... / หนังสือนิทาน เย็นยอดกตัญญ...           หนังสือนิทาน เรือใบใจกล้า / หนังสือนิทาน เรือใบใจกล้า  
        หนังสือนิทาน เด็กชายหลุมด... / หนังสือนิทาน เด็กชายหลุมด...           หนังสือนิทาน หนังสืออยากม... / หนังสือนิทาน หนังสืออยากม...  
  รายการ E-book หนังสือเยาวชน ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        หนังสือนิทาน หนังสืออยากม... / หนังสือนิทาน หนังสืออยากม...           มือถือในมือเด็ก / หนังสือ มือถือในมือเด็ก  
        วาดภาพตามพ่อ / หนังสือ วาดภาพตามพ่อ           นิทานพอเพียง / หนังสือ นิทานพอเพียง  
        หนังสือนิทาน การเดินทางขอ... / หนังสือนิทาน การเดินทางขอ...           หนังสือนิทาน เรื่อง จ๊ะเอ... / หนังสือนิทานเรื่อง จ๊ะเอ๋  
        หนังสือนิทาน อากล้ง กับ อ... / หนังสือนิทาน อากล้ง กับ อ...           หนังสือนิทาน ลูกเป็ดกลับใ... / หนังสือนิทาน ลูกเป็ดกลับใ...  
        หนังสือนิทาน อดัมกับฟาตีม... / หนังสือนิทาน อดัมกับฟาตีม...           หนังสือนิทาน ใยไหม...หนูน... / หนังสือนิทาน ใยไหม... หนู...  
  รายการ E-Magazine ใหม่
        นิตยสาร ARUOND / นิตยสาร ARUOND           นิตยสาร CAMPUS STAR Issue... / นิตยสาร CAMPUS STAR Issue...  
        นิตยสาร Howl / นิตยสาร Howl           นิตยสาร THEN NOW NEXT / นิตยสาร THEN NOW NEXT  
        นิตยสาร STAM / นิตยสาร STAM           นิตยสาร CAMPUS STAR Issue... / นิตยสาร CAMPUS STAR Issue...  
        นิตยสาร แสตมป์ & สิ่งสะสม... / นิตยสาร แสตมป์ & สิ่งสะสม...           นิตยสาร Cheeze Snack Issu... / นิตยสาร Cheeze Snack Issu...  
        นิตยสาร Movie Poster Issu... / นิตยสาร Movie Poster Issu...           นิตยสาร STAMP CATALOGUE I... / นิตยสาร STAMP CATALOGUE I...  
  รายการ E-Magazine ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นิตยสาร STAMP CATALOGUE I... / นิตยสาร STAMP CATALOGUE I...           นิตยสาร ARUOND / นิตยสาร ARUOND  
        นิตยสาร CAMPUS STAR Issue... / นิตยสาร CAMPUS STAR Issue...           นิตยสาร Howl / นิตยสาร Howl  
        นิตยสาร THEN NOW NEXT / นิตยสาร THEN NOW NEXT           นิตยสาร CAMPUS STAR Issue... / นิตยสาร CAMPUS STAR Issue...  
        นิตยสาร บ้านและสวน ปีที่ ... / นิตยสาร บ้านและสวน ปีที่ ...           นิตยสาร STAM / นิตยสาร STAM  
        นิตยสาร แสตมป์ & สิ่งสะสม... / นิตยสาร แสตมป์ & สิ่งสะสม...           นิตยสาร Cheeze Snack Issu... / นิตยสาร Cheeze Snack Issu...  
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...