ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (29,065)
        สื่อ (2,293)
        สมาชิก (7,016)
  เครือข่ายห้องสมุด (928)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดอื่นๆ (2)
   เกี่ยวกับห้องสมุด
       ประวัติห้องสมุด (1)
       วิสัยทัศน์ พันธกิจ (2)
       บุคลากร (2)
       รางวัลเชิดชูเกียรติ (1)
   แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้อ...
       ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิ... (1)
       พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก (1)
       วัดป่าตึง หลวงปู่หล้า (1)
       ร่มบ่อสร้าง (1)
   ประชาคมอาเซียน AEC
       ประเทศเวียดนาม (Socialist... (1)
       ประเทศไทย (Kingdom of Tha... (1)
       ประเทศสิงคโปร์ (Republic ... (1)
       ประเทศฟิลิปปินส์ (Republi... (1)
       ประเทศเมียนมาร์ (Rebublic... (1)
       ประเทศมาเลเซีย (Federatio... (1)
       ประเทศลาว (Lao people's D... (1)
       ประเทศอินโดนีเซีย (Republ... (1)
       ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (N... (1)
       ประเทศกัมพูชา (Kingdom of... (1)
       ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน (1)
       ชุดประจำชาติอาเซียน (1)
       ประวัติอาเซียน (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (77)
       ลิงค์
           ลิงค์ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด (4)
           Digital Literacy Thailand (1)
           RSS (1)
           ความรู้ทั่วไป (ข้อความ) (8)
       ข้อมูลบริการ (4)
       องค์ความรู้
           OOCC (1)
           ไทยนิยมยั่งยืน (1)
           สุขภาพ (1)
           องค์ความรู้ต่างๆ (2)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
        สถาบัน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
        เว็บ koratesite ห้องสมุดประช...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,594
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด "การประดิษฐ์​พวงกุญแจ​ตุงใยแมงมุม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ กระเป๋าผ้า DIY ลวดลายธรรมชาติ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การประดิษฐ์พวงกุญแจ​ปอมปอม ตามโครงการห้องสมุด​เคลื่อนที่

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
หุบเขากินคน

ล่องไพร ตอน อ้ายเก และ งา...

ล่องไพร ตอน มนุษย์นาคา แด...

ล่องไพร ตอน ป่าช้าช้าง แล...

ล่องไพร ตอน จามเทวี


ล่องไพร ตอน เจ้าป่า


ล่องไพร ตอน ตุ๊กตาผี


ล่องไพร ตอน มนุษย์หิมพานต...


ล่องไพร ตอน เมืองลับแล มด...


ล่องไพร ตอน เทวรูปชาวอินค...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        กุณฑลสวาท          รักลอยลม  
        แสนกลรัก          พิศวาสอลเวง  
        ซ่อนไว้ในกรงรัก          แสนกลดลรัก  
        รักร้าย          อกเกือบหักแอบรักคุณสามี  
        เพลิงสีรุ้ง          จนกว่ารักบันดาลใจ  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เอ็นทรานซ์ระบบใหม่ สำหรับ ม.4-6ภาษาไทย          วีซีดีสนุกกับ ชั่ง ตวง วัด แสนสนุกสำหรับเด็กป...  
        ปอมเปอี นครวิปโยค          การออกแบบของขัวญ ของที่ระลึก  
        วีซีดี รวมเพลงABC แสนสนุก          การแปรรูปเนื้อสัตว์แฮมเบค่อนไส้กรอก  
        Mokky First English Gameซีดีรอมเกมสำหรับเด็กเ...          วีซีดีสนุกกับ ฝึกพูด ฝึกออกเสียงจีนกลาง แสนสน...  
        ไลฟ์ ออฟ แมมมอลล์ ตอนที่ 1 สุดยอดแห่งการออกแบ...          วีซีดี เรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อพ...  
  ระเบียบการใช้งานห้องสมุด
      / ระเบีบการใช้ห้องสมุด-มารยาทในการใช้ห้องสมุด
      / ระเบียบการยืม-คืน สื่อและหนังสือห้องสมุด
  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง
      / ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง
      / พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก โดย สล่าเพชร วิริยะ
      / วัดป่าตึง (หลวงปู่หล้า ตาทิพย์)
      / การทำร่มบ้านบ่อสร้าง
  เกี่ยวกับห้องสมุด
      / พันธกิจ
      / รางวัลเชิดชูเกียรติที่ได้รับจากหน่วยงาน
      / วิสัยทัศน์
      / ประวัติการสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสันกำแพง
  ประชาคมอาเซียน AEC
      / สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
      / ราชอาณาจักรไทย
      / สาธารณรัฐสิงคโปร์
      / สาธารรรัฐฟิลิปปินส์
      / สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
      / สหพันธรัฐมาเลเซีย
      / สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
      / สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
      / เนการาบรูไนดารุสซาลาม
      / ราชอาณาจักรกัมพูชา
Loading...