ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (4,964)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (841)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   แหล่งท่องเที่ยว
       ตลาดบางหลวง รศ112
       ตลาดน้ำวัดลำพญา
       กล้วยไม้แอร์ออร์คิด
   อาเซียน
       เวียดนาม
       ฟิลิปปินส์
       บรูไน
       มาเลเซีย
       อินโดนีเซีย
       สิงคโปร์
       ไทย
       ลาว
       พม่า
       กัมพูชา
   บ้านหนังสืออัจฉริยะ
   สื่อ
       คลิปวีดีโอ
       e-clip (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (6)
       ลิงค์
           ข่าว (21)
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
           ชีวิตสัตว์ (1)
           เกษตร (17)
           เทคโนโลยี (4)
           สุขภาพและอนามัย (12)
           สาระน่ารู้ (5)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
        1.ระบบและศูนย์กลางการจัดการเ...
        2.ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ...
        3.รวมข่าวสมัครสอบภาค ก ของ ก...
        4.ข้อมูล พ.ร.บ. คู่มือประชาช...
       5.แหล่งบริการการเรียนรู้ทาง ...
       6.ห้องสมุดมารวย
       7. หอสมุดดำรงราชานุภาพ
       8.TK Park
       9. หอสมุดแห่งชาติ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,232
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดชาวตลาด

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เข้ให้ เข้หวง

หนูชอบอ่าน ก ไก่

ช้างน้อยคอยได้

อกหักกับรักไม่เป็น

อกหักกับรักไม่เป็น


รชดาภิเษก


New สรุปเข้มเคมีพื้นฐานแ...


New สรุปเข้มฟิสิกส์พื้นบ...


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...


รอยพรหม

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นางฟ้าในดวงใจ          เดิมพันหัวใจ-  
        สัมผัสรักดวงใจชีค-          ลูกหมาของป๋อมแป๋ม  
        น้ำผึ้งซาตาน เล่ม 2          หัวใจน้ำหมึก  
        เลห์กามเทพ-          พรายพยากรณ์  
        จับให้มั่นคั้นให้รัก          แต่งสวยเสริมรวยตามหลักโหงวเฮ้ง  
  รายการ e-clip ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นิทาน / คลิป VCD    
  อาเซียน
  บ้านหนังสืออัจฉริยะ
  แหล่งท่องเที่ยว
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน    Banglen  District Public Library ติดต่อ034-301508 librarybanglen@gmail.com
Loading...