ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,005)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (886)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   แหล่งท่องเที่ยว
       ตลาดบางหลวง รศ112
       ตลาดน้ำวัดลำพญา
       กล้วยไม้แอร์ออร์คิด
   อาเซียน
       เวียดนาม
       ฟิลิปปินส์
       บรูไน
       มาเลเซีย
       อินโดนีเซีย
       สิงคโปร์
       ไทย
       ลาว
       พม่า
       กัมพูชา
   บ้านหนังสืออัจฉริยะ
   สื่อ
       คลิปวีดีโอ
       e-clip (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (2)
       ลิงค์
           ข่าว (21)
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
           ชีวิตสัตว์ (1)
           เกษตร (17)
           เทคโนโลยี (4)
           สุขภาพและอนามัย (12)
           สาระน่ารู้ (5)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
        1.ระบบและศูนย์กลางการจัดการเ...
        2.ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ...
        3.รวมข่าวสมัครสอบภาค ก ของ ก...
        4.ข้อมูล พ.ร.บ. คู่มือประชาช...
       5.แหล่งบริการการเรียนรู้ทาง ...
       6.ห้องสมุดมารวย
       7. หอสมุดดำรงราชานุภาพ
       8.TK Park
       9. หอสมุดแห่งชาติ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,610
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์

 
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
กุ๊กไก่ปวดท้อง

ขุนพลกาฬสิงห์ ฤทธิ์เขี้ยว...

ขุนพลกาฬสิงห์ ฤทธิ์เขี้ยว...

ขุนพลกาฬสิงห์ ฤทธิ์เขี้ยว...

ขุนพลกาฬสิงห์ ฤทธิ์เขี้ยว...


หวานใจวิศวะ


วิวาห์(รัก)ขัดใจ


ล้นใจรัก


ในอ้อมกอดมาร


สาปนั้นคืนสนองstill life ...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เรื่องของม่าเหมี่ยว          10 นิทานเซ็น  
        ด้วยหัวใจ...รัก เล่ม 1          การเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูง  
        รอยทรายในแสงจันทร์          เทใจรักพิทักษ์นางฟ้า-  
        สายสัมพันธ์          ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ  
        มนต์น้ำผึ้ง          วังวนรัก  
  รายการ e-clip ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นิทาน / คลิป VCD    
  อาเซียน
  บ้านหนังสืออัจฉริยะ
  แหล่งท่องเที่ยว
     Learning Resources Linkage System  |   smileyห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน    Banglen  District Public Library ติดต่อ 034-301508 smiley 
Loading...