ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,444)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (1,341)
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (5)
       กิจกรรมห้องสมุด (212)
       ลิงค์
           สำหรับทุกช่วงวัย
           สุขภาพ
           เศรษฐกิจพอเพียง
           บันเทิง
           การประกอบอาชีพ
           แบบประเมิณความพึงพอใจ
           Facebook ห้องสมุดกมลาไสย
           กศน.อำเภอกมลาไสย/facebook (1)
           e-book สำนักงาน กศน. (1)
       ข้อมูลบริการ (3)
       องค์ความรู้
           10 ข้อดีของการอ่านยิ่งอ่านยิ...
           เส้นทางสุขภาพ (2)
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 3,347
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

จัดบอร์ดนิทรรศการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เด็กและเยาวชน

สารานุกรมและวรรณกรรม

สังคมพัมนาประชาสุข

พระราชจริวัตรในด้านคุณธรร...

คำพ่อสอน


แนวพระราชดำริเกี่ยวกับพลั...


พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงา...


การพัฒนาพลังงานไทย


พระอัจฉริยภาพด้านทัสนศิลป...


โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        วุ่นนักรักเฉพาะกิจ          นักล่าขุมทรัพย์  
        ขุนศึกสะท้านปฐพี          พ่ายใจให้รัก  
        รักเล้นสีเลือด          มายาฉิมพลี  
        การทำตุ๊กตาจากถุงเท้า          สมุนไพรไทย ศาสตร์การรักษาโรค  
        ขนมไทยสูตรโบราณ          เด็กชายลิ้นชัก  
     Learning Resources Linkage System  |  

 

ที่ตั้ง เลขที่ 20 หมู่ 15 ถนนพระราษฎรบริหาร ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
Loading...