ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,567)
        สื่อ (1,244)
        สมาชิก (772)
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
  
   สื่อ
       ฟังเพลง (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (2)
       กิจกรรมห้องสมุด (83)
       ลิงค์
           ข่าวสอบงานราชการ (1)
           Digital Literacy (1)
           e-book (1)
           สำนักงาน กศน. (1)
           กศน.กาฬสินธุ์ (1)
           โรงเรียนคำม่วง (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           บริการส่งเสริมการอ่าน
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,707
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านผ่านคิวอาร์โค๊ด ร่วมกับ กศน.ตำบล ให้ความรู้เรื่องอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจการทำกล้วยฉาบ

นที่ 20 พฤษภาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอคำม่วง นำโดยนายวีระพงษ์ นนทะคุณ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้งานการศึกษาตามอัธยาศัย บรรณารักษ์ห้องสมุดทำกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านผ่านคิวอาร์โค๊ด ให้ความรู้เรื่องอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจการทำกล้วยฉาบ ร่วมกับ กศน.ตำบล ณ บ้...

กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านผ่านคิวอาร์โค๊ด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอคำม่วง นำโดยนายวีระพงษ์ นนทะคุณ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้งานการศึกษาตามอัธยาศัย บรรณารักษ์ห้องสมุดทำกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านผ่านคิวอาร์โค๊ด ให้ความรู้เรื่องอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจการทำกล้วยฉาบ ร่วมกับ กศน.ตำบลนาท...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับ กศน.ตำบล พ.ต 63

นที่ 19 พฤษภาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอคำม่วง นำโดยนายวีระพงษ์ นนทะคุณ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้งานการศึกษาตามอัธยาศัย บรรณารักษ์ห้องสมุดทำกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค๊ด และให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ covid 19 ร่วมกับ กศน.ตำบลนา...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ช้างน้อยคอยได้

หนูนิดชมสวนดอกไม้

ต้นกล้าช่วยงานบ้าน

หมาป่า กับลูกแพะเจ็ดตัว

กระต่ายตื่นตูม


หนูนิดพูดโกหก


หนูนิดติดเกม


หนูนิดดูแลน้อง


หนูนิดไม่อยากกินผัก


หนูนิดซื้อผลไม้

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        การบำรุงรักษาสุขภาพสำหรับบรรพชิต          หนูนิดไม่อยากกินผัก  
        เกษตรสวนผลไม้          พรางรักวิวาห์ร้าย  
        เจ้าตัวดูด          เบ็นเท็น พลังเอเลี่ยน  
        นามานุกรมวรรณคดีไทยชุดที่3-2          จอมโอหังเผด็จรัก  
        กาลเวลาทำให้ฉันตกหลุมรัก          เพลงแห่งจันทร์  
  รายการ ฟังเพลง ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        0001 / พักฟังเพลง    
  
     Learning Resources Linkage System  |  

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคำม่วง 88 หมู่ 4 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180  Tel.04387

Loading...