ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (28,358)
        สื่อ (2,487)
        สมาชิก (2,669)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติความเป็นมา (1)
       วิสัยทัศน์ พันธกิจ (1)
       สถานที่ตั้ง/เวลาเปิด-ปิด (1)
   ข่าวสารการรับรู้ "ตีฆ้องร้อง...
       เดือนมกราคม 2564 (49)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (35)
       ลิงค์
           หอสมุดแห่่งชาติ (1)
           E-book ห้องสมุดประชาชนจังหวั... (1)
           facebook librarynara (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,800
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

โรงเรียนอนุบาลระแงะ ทัศนศึกษาห้องสมุด

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 6

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 5

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ดูแลจิตใจตัวเองในสถานการณ...

สาปส่งแช่งส่ง

อาถรรพ์ป่าเขาใหญ่

นิทานพื้นบ้านของเอเชีย

ความรักก็เป็นแบบนี้


ปลูกผักง่าย ๆ สไตล์คนขี้เ...


เทคนิคขยายพันธุ์พืช Plan...


บูรพา


รักสุดใจ My Seoul, My S...


กุหลาบรักแห่งรัตติกาล

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เพชรพระอุมา ตอน จอมพราน 1เล่ม 25 New58          เพชรพระอุมา ตอน ดงมรณะ 1เล่ม 5 New 58  
        เพชรพระอุมา ตอน แงซายจอมจักรา 2เล่ม 22 New...          เพชรพระอุมา ตอน นาคเทวี 4เล่ม 40 New58  
        เพชรพระอุมา ตอน มงกุฎไพร 2เล่ม 46 New58          เพชรพระอุมา ตอน จิตรางคนางค์ 2เล่ม 34 New5...  
        เพชรพระอุมา ตอน แงซายจอมจักรา 1เล่ม 21 New5...          เพชรพระอุมา ตอน ป่าโลกล้านปี 4เล่ม 20 New...  
        ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ที่สุดแห่งความตึ๋งหนืด          เพชรพระอุมา ตอน นาคเทวี 3เล่ม 39 New58  
  รายการสื่อใหม่
ทบทวนความรู้ม.ปลาย เคมี

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ทบทวนความรู้ ม.ปลาย คณิตศาสตร์          สนุกกับวีซีดีนิทานเด็กดีมังกรพ่นไฟใจดี  
        วีซีดีสนุกกับสำนวนไทยและสุภาษิตสอนใจสำหรับเด็...          รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา student Channel...  
        วีซีดีติวเข้มช่วงชั้นที่4คณิตศาสตร์(5)ตรีโกณม...          ทบทวนความรู้ ม.ปลาย ชีววิทยา24 การตอบสนองของพ...  
        ทบทวนความรู้ ม.ปลาย สังคม22 ความขัดแย้งระหว่า...          สนทนาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มทำงาน  
        10 สุดยอดโปรแกรมแปลภาษา          วีซีดีติวเข้มช่วงชั้นที่4คณิตศาสตร์(11)ความน่...  
  ข่าวสารการรับรู้ "ตีฆ้องร้องป่าว"
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 50
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 49
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 48
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 47
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 46
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 45
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 44
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 43
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 42
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 41
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...