ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (28,563)
        สื่อ (2,487)
        สมาชิก (3,289)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติความเป็นมา (1)
       วิสัยทัศน์ พันธกิจ (1)
       สถานที่ตั้ง/เวลาเปิด-ปิด (1)
   ข่าวสารการรับรู้ "ตีฆ้องร้อง...
       เดือนมกราคม 2564 (49)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (35)
       ลิงค์
           หอสมุดแห่่งชาติ (1)
           E-book ห้องสมุดประชาชนจังหวั... (1)
           facebook librarynara (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 3,738
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

โรงเรียนอนุบาลระแงะ ทัศนศึกษาห้องสมุด

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 6

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 5

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เสน่หาเจ้าสาวชีค

ผู้ดีอีสาน

ลายพราน

เลือกรักร้าย

นายเย็นชากับยัยปลาหมึก


นายขี้อายกับยัยแก้มแดง เล...


เจ้าบ่าวของเซ็คเม็ต


นายขี้อายกับยัยแก้มแดง เล...


จ้าวแผ่นดิน


เล่ห์รักเมฆา

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เพชรพระอุมา ตอน จอมพราน 1เล่ม 25 New58          เพชรพระอุมา ตอน ดงมรณะ 1เล่ม 5 New 58  
        เพชรพระอุมา ตอน แงซายจอมจักรา 2เล่ม 22 New...          เพชรพระอุมา ตอน ดงมรณะ 2เล่ม 6 New58  
        เพชรพระอุมา ตอน ไอ้งาดำ 1เล่ม 29 New58          เพชรพระอุมา ตอน ดงมรณะ 3เล่ม 7 New58  
        เพชรพระอุมา ตอน จิตรางคนางค์ 2เล่ม 34 New5...          เพชรพระอุมา ตอน แงซายจอมจักรา 1เล่ม 21 New5...  
        เพชรพระอุมา ตอน นาคเทวี 4เล่ม 40 New58          เพชรพระอุมา ตอน มงกุฎไพร 2เล่ม 46 New58  
  รายการสื่อใหม่
ทบทวนความรู้ม.ปลาย เคมี

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ตามรอยจรเข้ตามรอยสัตว์โลก-          ทบทวนความรู้ ม.ปลาย สังคม12 อารยธรรมตะวันออก  
        วีซีดีเฃ้มช่วงชั้นที่4คณิตศาสตร์(5)ตรีโกณมิตแ...          สอนอังกฤษ ป.1  
        ทบทวนความรู้ ม.ปลาย เคมี5 ปริมาณสารสัมพันธ์          ทบทวนความรู้ม.ปลาย คณิตศาสตร์20 ความสัมพันธ์ข...  
        วีซีดีสนุกกับมารยาทเด็กดี          สนุกกับวีซีดีนิทานเด็กดี ฝันดี  
        รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา student Channel...          วีซีดีติวเข้มช่วงชั้นที่4ชีววิทยา(7)ระบบย่อยอ...  
  ข่าวสารการรับรู้ "ตีฆ้องร้องป่าว"
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 50
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 49
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 48
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 47
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 46
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 45
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 44
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 43
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 42
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 41
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...