ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (28,738)
        สื่อ (2,487)
        สมาชิก (4,415)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติความเป็นมา (1)
       วิสัยทัศน์ พันธกิจ (1)
       สถานที่ตั้ง/เวลาเปิด-ปิด (1)
   ข่าวสารการรับรู้ "ตีฆ้องร้อง...
       เดือนมกราคม 2564 (49)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (35)
       ลิงค์
           หอสมุดแห่่งชาติ (1)
           E-book ห้องสมุดประชาชนจังหวั... (1)
           facebook librarynara (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,500
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เงินทองต้องจัดการ

เปิดความลับ รถยนต์

โอ้โฮ...ฮิปโปตัวใหญ่

ตูม ตูม บาน บาน

อานีสกับกอล์ฟส สู้โควิด-1...


หนังสืออยากมีเพื่อน


มาล้างมือกันเถอะ


รักกันนะกอดกันหน่อย


อะตอม พูดเพราะ


ณ หว้ากอ อดีต ปัจจุบัน อน...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เพชรพระอุมา ตอน จอมพราน 1เล่ม 25 New58          เพชรพระอุมา ตอน แงซายจอมจักรา 2เล่ม 22 New...  
        เพชรพระอุมา ตอน ดงมรณะ 1เล่ม 5 New 58          เพชรพระอุมา ตอน จิตรางคนางค์ 2เล่ม 34 New5...  
        เพชรพระอุมา ตอน แงซายจอมจักรา 1เล่ม 21 New5...          เพชรพระอุมา ตอน นาคเทวี 4เล่ม 40 New58  
        เพชรพระอุมา ตอน มงกุฎไพร 2เล่ม 46 New58          เพชรพระอุมา ตอน ไอ้งาดำ 1เล่ม 29 New58  
        เพชรพระอุมา ตอน ดงมรณะ 3เล่ม 7 New58          เพชรพระอุมา ตอน ป่าโลกล้านปี 4เล่ม 20 New...  
  รายการสื่อใหม่
ทบทวนความรู้ม.ปลาย เคมี

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่องแดนวิทยาศาสตร์ ป.4          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาจีนกลางที่ใช้สื่...  
        วีซีดีติวเข้มฟิสิกส์ ช่วงชั้นที่ 4( แผ่นที่ 8...          นิทานส่งเสริมคุณธรรม ชุดที่ 2  
        วีซีดีติวเข้มช่วงชั้นที่4คณิตศาสตร์(3)ฟังก์ชั...          ทบทวนความรู้ ม.ปลาย เคมี9 เคมี  
        ทบทวนความรู้ ม.ปลาย ภาษาอังกฤษ          สนุกกับวีซีดีนิทานเด็กดี แม่ไก่แสนขยัน  
        สารคดีสร้างสรรค์ทางอาชีพ หลักสูตรท้องถิ่น ช...          ติวเข้มไวยากรณ์อังกฤษ ชุด เท็นส์  
  ข่าวสารการรับรู้ "ตีฆ้องร้องป่าว"
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 50
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 49
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 48
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 47
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 46
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 45
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 44
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 43
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 42
      เดือนมกราคม 2564 / ฉบับที่ 41
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...