ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (3,355)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (984)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่งท...
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องส...
   นิเทศตรวจเยี่ยมกศน.อำเภอรือเ...
   ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมา...
   จัดบอร์ดนิทรรศการวันดินโลก
   โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่า...
   โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่า...
   โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่า...
       โครงการส่งเสริมการอ่านบ้า...
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
   สุดยอดกศน.
       การคัดเลือกกศน.ภาคใต้ (1)
       รอบคัดเลือกที่ภาคใต้ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (2)
       กิจกรรมห้องสมุด (35)
       ลิงค์
           ประชุมออนไลน์
           มอบเกียรติบัตร กิจกรรมส่งเสร...
           โครงการส่งเสริมการอ่าน นั่งท...
           โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสม...
           กิจกรรมกรมพระพฤติ จังหวัดนรา... (2)
           มอบหนังสือ
           โครงการส่งเสริมการอ่านบ้าน
           โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหน...
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออนไล...
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แหล่ง...
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่ง...
           โครงการส่งเสริมการอ่าน
           โครงการวันเด็ก ประจำปีงบประม...
           โครงการวันเด็ก
           โครงการครอบครัวรักการอ่าน
           การอ่าน
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
          
           ศาสตร์พระราชา (1)
           youtube (1)
           กศน.รือเสาะ (1)
           วิธีการออกกำลังกาย
           กลุ่มอาเซียน
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           โครงการส่งเสริมการอ่าน
           โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหน...
           กิจกรรมส่งเสิมการอ่าน นั่งที...
           การออกกำลังกาย
           กลุ่มอาเซียน
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
       โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหน...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,639
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ประชุมออนไลน์

26 สิงหาคม 2564 นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ได้มอบหมายให้นางสาวฟารีดะฮ์ กาเราะ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางสาวเมาะ ยูโซ๊ะ บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจ้ง แนวทาง การจัดทำ E-book (การละเมิดลิขสิทธิ์) เพื่อเป็น แนวทางเดียวกัน ผ่า...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ยอดนักอ่าน ผู้ใช้บริการยอดเยี่ยม

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ได้มอบหมายให้นางสาวฟารีดะห์ กาเราะ บรรณารักษืปฏิบีตการและนางสาวเมาะ ยูโซ๊ะ บรรณารักษ์ จีัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านยอดนักอ่าน และ ผู้ใช้บริการยอดเยี่ยม เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ใช้บริการ

โครงการส่งเสริมการอ่าน นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ได้มอบหมายให้นางสาวเมาะ ยูโซ๊ะ บรรณารักษ์ หมุนเวียนสื่อณ.ที่วาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้คนมาใช้บริการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ชาวกุบุร

คู่มือมุสลิมเบื้องต้น

คอลีฟะฮ์ที่ 3 แห่งจักรรภพ...

200 บทดุอา

40 หะดีษ เกี่ยวกับ ยารัก...


ริยาดุสซอลีฮีน เล่ม 2


วิธีละหมาด


40 หะดีษ ยุคสุดท้ายของโล...


1001 ชื่อมุสลิม


แบบฉบับ ท่านร่อซู้ล

  สุดยอดกศน.
      รอบคัดเลือกที่ภาคใต้ / การคัดเลือก
      การคัดเลือกกศน.ภาคใต้ / การคัดเลืก กศน.
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือ
  ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอรือเสาะ
  กิจกรรมกรมพระพฤติ จังหวัดนราธิวาส
  จัดบอร์ดนิทรรศการวันดินโลก
  นิเทศตรวจเยี่ยมกศน.อำเภอรือเสาะ
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น
     Learning Resources Linkage System  |  

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอรือเสาะ

90/1 หมู่ที่ 1 ถนนรือเสาะสนองกิจ ตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150

โทรศัพท์ 098-6718032

Loading...