ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (3,431)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (985)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่งท...
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องส...
   นิเทศตรวจเยี่ยมกศน.อำเภอรือเ...
   ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมา...
   จัดบอร์ดนิทรรศการวันดินโลก
   โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่า...
   โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่า...
   โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่า...
       โครงการส่งเสริมการอ่านบ้า...
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
   สุดยอดกศน.
       การคัดเลือกกศน.ภาคใต้ (1)
       รอบคัดเลือกที่ภาคใต้ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (41)
       ลิงค์
           ประชุมออนไลน์
           มอบเกียรติบัตร กิจกรรมส่งเสร...
           โครงการส่งเสริมการอ่าน นั่งท...
           โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสม...
           กิจกรรมกรมพระพฤติ จังหวัดนรา... (2)
           มอบหนังสือ
           โครงการส่งเสริมการอ่านบ้าน
           โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหน...
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออนไล...
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แหล่ง...
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่ง...
           โครงการส่งเสริมการอ่าน
           โครงการวันเด็ก ประจำปีงบประม...
           โครงการวันเด็ก
           โครงการครอบครัวรักการอ่าน
           การอ่าน
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
          
           ศาสตร์พระราชา (1)
           youtube (1)
           กศน.รือเสาะ (1)
           วิธีการออกกำลังกาย
           กลุ่มอาเซียน
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           โครงการส่งเสริมการอ่าน
           โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหน...
           กิจกรรมส่งเสิมการอ่าน นั่งที...
           การออกกำลังกาย
           กลุ่มอาเซียน
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
        โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหน...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,381
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ส่งเสริมการอ่าน

“โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 2 เมษายน วันรักการอ่าน”
วันที่ 2 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จ...

คำคม ข้อคิด จากครูต้นแบบ โดย นางสาว ฟายีละห์ สาและ ครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรือเสาะ "ความรู้ คือสมบัติติดตัว " (ฉันคือ .... คลังความรู้)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ฟ...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ผ้าพันคอ แสนวิเสษ

ตะกร้าจอมจุ

เจ้าชายคอยร้อน เจ้าหญิง...

นิทานธรรมะรับอรุณ คุณค่...

บ้านไร่สามัคคี


เมืองแห่ง รอยยิ้ม


ดอกทานตะวันมาจากไหนนะ


รอนะ รอหน่อย เค้กอร่อย ...


เด็กไทยรักธรรม ตอน เเด็...


เด็กไทยรักธรรม ตอน เด็ก...

  สุดยอดกศน.
      / การคัดเลือก
      / การคัดเลืก กศน.
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือ
  ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอรือเสาะ
  กิจกรรมกรมพระพฤติ จังหวัดนราธิวาส
  จัดบอร์ดนิทรรศการวันดินโลก
  นิเทศตรวจเยี่ยมกศน.อำเภอรือเสาะ
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น
Loading...