ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (3,247)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (981)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่งท...
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องส...
   นิเทศตรวจเยี่ยมกศน.อำเภอรือเ...
   จัดบอร์ดนิทรรศการวันดินโลก
  
   ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมา...
   โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่า...
   โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่า...
   โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่า...
       โครงการส่งเสริมการอ่านบ้า...
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
   สุดยอดกศน.
       การคัดเลือกกศน.ภาคใต้ (1)
       รอบคัดเลือกที่ภาคใต้ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (2)
       กิจกรรมห้องสมุด (32)
       ลิงค์
           โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสม...
           กิจกรรมกรมพระพฤติ จังหวัดนรา... (2)
           มอบหนังสือ
           โครงการส่งเสริมการอ่านบ้าน
           โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหน...
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออนไล...
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แหล่ง...
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่ง...
           โครงการส่งเสริมการอ่าน
           โครงการวันเด็ก ประจำปีงบประม...
           โครงการวันเด็ก
           โครงการครอบครัวรักการอ่าน
           การอ่าน
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
          
           ศาสตร์พระราชา (1)
           youtube (1)
           กศน.รือเสาะ (1)
           วิธีการออกกำลังกาย
           กลุ่มอาเซียน
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           โครงการส่งเสริมการอ่าน
           โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหน...
           กิจกรรมส่งเสิมการอ่าน นั่งที...
           การออกกำลังกาย
           กลุ่มอาเซียน
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
       โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหน...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,238
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออนไลน์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ได้มอบหมายให้นางสาวฟารีดะฮ กาเราะบรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางสาวเมาะ ยูโซ๊ะบรรณารักษ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหน อ่านที่นั้น มีการหมุนเวียนสื่อ หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสื...

ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ได้มอบหมายให้นางสาวฟารีดะห์ กาเราะบรรณารักษ์ปฏิบัติการ
พร้อมด้วย นา.สาวเมาะ ยูโซ๊ะ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดเช้าหน้าสถานีรถไฟอำเภอรือเสาะ
ม...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
จอมใจ เพชฌฆาต

ตะโก้ ขนมไทยดั้งเดิม ร...

ทับทิมกรอบ ลอดช่องสิงคโปร...

ฝึกพูดอังกฤษ อย่างง่าย ๆ...

ซ่อมได้ (ทุกอย่าง) หลังน้...


เครื่องมือ ''สร้างนวัตกร...


การปลูกและดู๊แลรักษาสวนป่...


การปลูกและขยายพันธุ์ ส้มโ...


การปลูกและการขยายพันธุ์ พ...


ทักษะการคิด

  สุดยอดกศน.
      รอบคัดเลือกที่ภาคใต้ / การคัดเลือก
      การคัดเลือกกศน.ภาคใต้ / การคัดเลืก กศน.
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  #โครงการบ้านหนังสือชุมชน#
  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือ
  ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอรือเสาะ
  
  กิจกรรมกรมพระพฤติ จังหวัดนราธิวาส
  จัดบอร์ดนิทรรศการวันดินโลก
  นิเทศตรวจเยี่ยมกศน.อำเภอรือเสาะ
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอรือเสาะ
Loading...