ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (91)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (412)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (49)
       ลิงค์
           ข่าวสาร (6)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           อาชีพ
           สุขภาพกาย (1)
           สุขภาพใจ (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,397
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

#กิจกรรมพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุคิริน#

วันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day) ภายใต้หัวข้อ “Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนแผ่นดิน” วัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมชุมนุมรักการอ่าน ส่งเสริม พัฒนาด้านการอ่านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดด้านการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศประจำภา

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
คมรัก คมมนตรา

กลพรางใจ

กรดไหลย้อน เรื่องใหญ่กว่า...

รอยรักไฟเสน่หา

จอมใจจอมโจร 2


กุหลาบรักแห่งรัตติกาล


เซฟรักมัดใจนายแบบสุดฮอต


เฟทจอมเวทจิ้งจอก


Duo-Idol เขย่าหัวใจไอดอลซ...


Love Survivor Game วางแผน...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        จอมผีดบมันตรัย   
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...