ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,479)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (1,257)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   อาณาจักรแห่งการอ่าน
   สื่อ
      
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (46)
       ลิงค์
           ศาสตร์พระราขชา (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
        กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,534
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดฯ

วันที่ 30 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นางสาวรุสสะลีนา ยาเส็ง.ตำแหน่ง บรรณารักษ์ พร้อมด้วย บุคลากร ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน...

พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบจัดการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย

วันที่ 26 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดีมอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบจัดการส่งเสริมการ...

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบจัดการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย

วันที่ 26 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดีมอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบจัดการส่งเสร...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เก่งอังกฤษได้ไม่ยาก ถ้าร...

60 ชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ...

76 สถานการณ์ สนทนาภาษาอัง...

รอบเกาะ

ุ60 ชั่วโมง เรียนภาษาอังก...


ฟิตภาษาอังกฤษง่ายๆกับเรื่...


พูดโทรศัพท์กับฝรั่ง


ภาษาอังกฤษเล่มเดียว เที่ย...


เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ แม่นจ...
  อาณาจักรแห่งการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๔๐ เบอร์โทร  073 651657 
Loading...