ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,198)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (203)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (14)
       ลิงค์
           ศาสตร์พระราขชา (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
       ห้องสมุดอำเภอสุไหงปาดี
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 611
 

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงปาดี

Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ข้าร่วมอบรมการสร้างข่าวสารการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอและระดับตำบล

วัน 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ได้มอบหมายบุคลากร กศน.อำเภอสุไหงปาดี เข้าร่วมอบรมการสร้างข่าวสารการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอและระดับตำบล โดยมีนางสาวศุหัชฌา โพธิรุกข์ ตำแหน่ง นักว...

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ นางสาวรุสสะลีนา. ยาเส็ง.ตำแหน่ง บรรณารักษ์.พร้อมด้วยบุคลากร กศน. อำเภอสุไหงปาดี ดำเนินการจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระเ...

จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ นางสาวรุสสะลีนา. ยาเส็ง.ตำแหน่ง บรรณารักษ์.พร้อมด้วย นางรจนา นิลวัตน์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ดำเนินการจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริสมเด...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ภาษาจีน ง่ายนิดเดียว

ความสุขหาง่ายแค่ปลายจมูก

รู้แบบเป็ดเก่งแบบปราชญ์

ตั้งชื่อดีมีแต่รวย

พลิกชิวิตด้วยจิตใต้สำนัก ...


แผนที่ชิวิตจากบัตรประชาชน


ก้าวที่พลาดของผู้นำที่สำเ...


ภารกิจพิชิตฝันนักบินอวกาศ


ภาษาจีนง่ายนิดเดียว


องคมนตรี ศักดิ์ศรีแผ่นดิ...

     Learning Resources Linkage System  |  

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงปาดี

Loading...