ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,278)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (1,143)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเ... (1)
       วิสัยทัศน์พันธกิจ (1)
       ทำเนียบบุคลากร (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (157)
       ลิงค์
           ศาสตร์พระราชา (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,489
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

เข้าปฏิบัติอยู่เวรวันหยุดราชการ (วันอาทิตย์)

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 07.30 - 16.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ นางสาวรอฮานา อาแว ครู กศน.ตำบลปูโยะ และนางสาวรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ เข้าปฏิบัติอยู่เวรวันหยุดราชการ (วันอาทิตย์) ณ กศน.อำเภอสุไหงโก...

คัดหนังสือนวนิยายเก่า นวนิยายที่ชำรุด พร้อมซ่อมแซมทำความสะอาดตัวเล่มหนังสือ

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ และนางสาวนอรีด๊ะ เจ๊ะปอ เจ้าหน้าที่ธุรการ คัดหนังสือนวนิยายเก่า นวนิยายที่ชำรุด พร้อมซ่อมแซมทำความสะอาดตัวเล่มหนังสือ เพื่อเต...

ตัดตกแต่งชั้นวางหนังสือมุมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างบรรยากาศภายในห้องสมุด

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ และนายบุญสม ทองคุปต์ พนักงานธุรการระดับ ส.2 ตัดตกแต่งชั้นวางหนังสือมุมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างบรรยากาศภายในห้องสมุดให้ส...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
คมรัก คมมนตรา

ปมแค้นซ่อนรัก

วอวางห้วใจเป็นเดินพันเพื่...

จอมใจจอมโจร

เลห์รักร้อยดวงใจ


องศาหัวใจ


กลพรางใจ


เสน่ห์ดาหลา


เล่ห์ไอยเรศ


ชิโกะกุ แรงรักจากปรภพ

  ข้อมูลทั่วไป
      ทำเนียบบุคลากร / ทำเนียบบุคลากร
      วิสัยทัศน์พันธกิจ / วิสัยทัศน์พันธกิจ
      ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก / ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโกลก
Loading...