ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (457)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (214)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (110)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเ... (1)
       วิสัยทัศน์พันธกิจ (1)
       ทำเนียบบุคลากร (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (31)
       ลิงค์
           ศาสตร์พระราชา (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 561
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

โครงการส่งสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน

วันที่ 3 กันยายน 2563 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อ.สุไหงโก-ลก มอบให้นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ และนางสาวรอฮานา อาแว ครู กศน.ตำบลปูโยะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหมุนเวียนหนังสือ ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านโคกสือแด และบ้านกูแบอีแก ตำบลป...

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อ.สุไหงโก-ลก มอบให้นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ และทีมงานครู กศน.จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โครงการสุไหงโก-ลกเมืองนักอ่าน4

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อ.สุไหงโก-ลก มอบให้นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ นางอัศนีย์ หมาดสตูล ครูอาสาฯ และทีมงานครู กศน.ตำบลมูโนะ จัดโครงการสุไหงโก-ลกเมืองนักอ่าน กิจกรรมลากเส้นเสริมเชาวน์ ตามหน่วยบริการอำเภ...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ถ้าหากฉันมัเวทมนตร์

เด็กชายขี้เหงากับตูบตุ๊กต...

เด็กชายขี้เหงากับตูบตุ๊กต...

Im my life

สวมวัญญาฯยัยตัวร้ายพิชิตใ...


ถ้าหากฉันมัเวทมนตร์


นคราเสน่หา


ประทีปรักแห่งใจ


ขนมปังสังขยา


ติ่ม ซำ สูตรฮ่องกง

  ข้อมูลทั่วไป
      ทำเนียบบุคลากร / ทำเนียบบุคลากร
      วิสัยทัศน์พันธกิจ / วิสัยทัศน์พันธกิจ
      ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก / ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโกลก
Loading...