ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,240)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (1,143)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเ... (1)
       วิสัยทัศน์พันธกิจ (1)
       ทำเนียบบุคลากร (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (51)
       ลิงค์
           ศาสตร์พระราชา (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,153
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

โครงการสุไหงโก-ลกเมืองนักอ่าน9

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ สุไหงโก-ลก มอบให้นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ นางสาวรอฮานา อาแว ครู กศน.ตำบลปูโยะ และนางอัศนีย์ หมาดสตูล ครู อาสาฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรียนรู้บทความจากหนังสือวารสาร ใ...

โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย 1

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ สุไหงโก-ลก มอบให้นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลกเพื่อเสริ...

โครงการนิทรรศการวันสำคัญ1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อ.สุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนิทรรศการวันสำคัญและจัดบอร์ดสาระน่ารู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อเสริมส...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ความฝันอันสูงสุด

ถึงฉันไม่มีวันได้กลับลก็ข...

ถึงฉันไม่มีวันได้กลับลก็ข...

รหัสพระกาฬ

เคหาสน์แสงตะวัน


ตามรอยฝัน


นรกขุมที่สิบเก้า


รักนี้ชั่วนิรันดร์


ผู้จัดการ


ความฝันอันสูงสุด

  ข้อมูลทั่วไป
      ทำเนียบบุคลากร / ทำเนียบบุคลากร
      วิสัยทัศน์พันธกิจ / วิสัยทัศน์พันธกิจ
      ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก / ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโกลก
Loading...