ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,199)
        สื่อ (363)
        สมาชิก (197)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (45)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
        ห้องสมุดประชาชนอำเภอแว้ง
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,424
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมครูต้นแบบรักการอ่าน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปริยาภัทร มะยิ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแว้ง เข้าร่วมจัดกิจกรรมครูต้นแบบรักการอ่าน ให้กับบุคลากร สกร.อำเภอแว้ง เพื่อให้ครูเป็นต้นแบบของการรักการอ่านและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนนักศึกษาในตำบลที่ตนเอง...

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปริยาภัทร มะยิ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแว้ง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีการประชาสัมพันธ์และแนะนำหนังสือใหม่ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอแว้ง รวมทั้งแนะนำชนิดของพันธุ์ปลาที่เลี้ยงภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอแว้งอีกด้วย...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
สุขภาพที่ดี คุณทำได้

ติ่มซ่ำ สูตรฮ่องกง เล่ม 1

Diy งานสานพร้อมตกแต่งด้วย...

นคราเสน่หา

14 แบบบ้านสวยงบน้อย


ขนมปังสังขยา


30 สูตรและกรรมวิธ๊การผลิต...


ชวนลูกเข้าครัว Kid Can Co...


ภารกิจพิชิตฝันนักบินอวกาศ


ภาษาจีนง่ายนิดเดียว

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแว้ง
Loading...