ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,109)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (563)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   วันสำคัญที่น่ารู้
       วันสงกรานต์ (1)
       วันปิยมหาราช (1)
   มารู้จักห้องสมุดประชาชนอำเภอ...
       ระเบียบการใช้ห้องสมุด (2)
       ประวัติความเป็นมาห้องสมุด
       ผู้อำนวยการศุนย์การศึกษาน...
       บรรณรักษ์
   อาเซียนศึกษา
       เพลงอาเซียน (1)
       3 เสาหลักอาเซียน คืออะไร (1)
       คำขวัญอาเซียน (1)
       อาเซียน 10 ประเทศ (10)
       เกร็ดความรู้อาเซียน (2)
   ข่าวประชาสัมพันธ์
       ข่าวห้องสมุดประชาชนอำเภอบ... (3)
   แหล่งเรียนรู้
       แหล่งเรียนรู้มัสยิด 300 ป... (1)
       อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงป... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (38)
       ลิงค์
           facebook (2)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           มุมการอ่าน
           เทคโนโลยี (4)
           มุมสุขภาพ (4)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,112
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม "อ่านบอกรัก" โดยการถ่ายภาพตนเองคู่กับหนังสือเล่มโปรดหรือภาพกิจกรรมการอ่านหนังสือ พร้อมบอกเล่าข้อคิดดี ๆ จากหนังสือเล่มโปรดของท่าน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "ครูต้นแบบการอ่าน"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "บันทึกการอ่าน หนังสือเล่มโปรด"

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ลมหายใจอุ่นอุ่น

love'sactually ณ ที่ซึ่งร...

นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม 1...

แนวข้อสอบปีล่าสุด สอบนายส...

สูตรลับการสร้างเงินในอสัง...


เจ้าชายคอยร้อน เจ้าหญิงคอ...


โคงจุ๋ย พัทจุ๋ย


นิทานเกมคณิตศาสตร์ เล่ม4 ...


วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีว...


หนูจิ๋วไขความลับสวิตช์ไฟแ...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        รวยด้วยที่ดินไม่ยาก          40 หะดีษอิมามอัน -นะวะวี พร้อมอธิบายและบทเรีย...  
        บุคลิกศาสดา จากฮัลหะดิษ          ไม่มีปัญญาใดไม่มีทางออก  
        ตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด เกิดไม่ใช่จุดเริ่มต้น ชาต...          1825 วัน ปั้นลูกด้วยอิสลาม  
        เคล้บลับ เพื่อความงามตามตำรับสมุนไพรจากธรรมชา...          เปิดโอกาสชีวิตให้ได้รับสิ่งอันเป็นมงคล  
        สุขจริงได้ ง่ายนิดเดียว          รู้ทัน ภัยธรรมชาติ  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
      / สารสร้างการรับรู้ (เดือน พฤศจิกายน 2566)
      / สารสร้างการรับรู้ กับ (เดือน ตุลาคม 2566)
      / สารสร้างการรับรู้ กับ (เดือน มิถุนายน 2566)
  แหล่งเรียนรู้
      / มัสยิด 300 ปี (มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น หรือ มัสยิดตะโละมาเนาะ)
      / อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
  อาเซียนศึกษา
      / ประเทศสิงคโปร์
      / ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
      / ประเทศไทย (Thailand)
      / ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)
      / ประเทศพม่า หรือ เมียนมาร์ (Myanmar)
      / ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
      / ประเทศลาว (Laos, PDR)
      / ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)
      / สัญลักษณ์อาเซียน
      / ประเทศกัมพูชา (Cambodia)
  มารู้จักห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ
      / ระเบียบการยืม-คืน สารสนเทศ
      / มารยาทการใช้ห้องสมุด
  วันสำคัญที่น่ารู้
      / วันปิยมหาราช
      / วันสงกรานต์
Loading...