ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,031)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (544)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   วันสำคัญที่น่ารู้
       วันสงกรานต์ (1)
       วันปิยมหาราช (1)
   มารู้จักห้องสมุดประชาชนอำเภอ...
       ระเบียบการใช้ห้องสมุด (2)
       ประวัติความเป็นมาห้องสมุด
       ผู้อำนวยการศุนย์การศึกษาน...
       บรรณรักษ์
   อาเซียนศึกษา
       เพลงอาเซียน (1)
       3 เสาหลักอาเซียน คืออะไร (1)
       คำขวัญอาเซียน (1)
       อาเซียน 10 ประเทศ (10)
       เกร็ดความรู้อาเซียน (2)
   ข่าวประชาสัมพันธ์
       ข่าวห้องสมุดประชาชนอำเภอบ... (3)
   แหล่งเรียนรู้
       แหล่งเรียนรู้มัสยิด 300 ป... (1)
       อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงป... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (38)
       ลิงค์
           facebook (2)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           มุมการอ่าน
           เทคโนโลยี (4)
           มุมสุขภาพ (4)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,820
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม "อ่านบอกรัก" โดยการถ่ายภาพตนเองคู่กับหนังสือเล่มโปรดหรือภาพกิจกรรมการอ่านหนังสือ พร้อมบอกเล่าข้อคิดดี ๆ จากหนังสือเล่มโปรดของท่าน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "ครูต้นแบบการอ่าน"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "บันทึกการอ่าน หนังสือเล่มโปรด"

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ฉันรักในหลวง

ดอกทานตะวันมาจากไหนนะเรีย...

เรื่องราวของนบีฮูด

นักประดิษฐ์ตัวน้อย

นิ้วมือเต้นระบำ


หุ่นไล่กาเพื่อนรัก


คาร์เมน อูบน้อนแสนดี


ไปจับช้างกัน


นักบินอวกาศ


เธอเห็นฉันแล้ว เธอไม่เห็น...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        บุคลิกศาสดา จากฮัลหะดิษ          ไม่มีปัญญาใดไม่มีทางออก  
        ตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด เกิดไม่ใช่จุดเริ่มต้น ชาต...          รู็งี้...อ่านก่อนตายก็ดี  
        เคล้บลับ เพื่อความงามตามตำรับสมุนไพรจากธรรมชา...          เปิดโอกาสชีวิตให้ได้รับสิ่งอันเป็นมงคล  
        สุขจริงได้ ง่ายนิดเดียว          รู้ทัน ภัยธรรมชาติ  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
      / สารสร้างการรับรู้ (เดือน พฤศจิกายน 2566)
      / สารสร้างการรับรู้ กับ (เดือน ตุลาคม 2566)
      / สารสร้างการรับรู้ กับ (เดือน มิถุนายน 2566)
  แหล่งเรียนรู้
      / มัสยิด 300 ปี (มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น หรือ มัสยิดตะโละมาเนาะ)
      / อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
  อาเซียนศึกษา
      / ประเทศสิงคโปร์
      / ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
      / ประเทศไทย (Thailand)
      / ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)
      / ประเทศพม่า หรือ เมียนมาร์ (Myanmar)
      / ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
      / ประเทศลาว (Laos, PDR)
      / ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)
      / สัญลักษณ์อาเซียน
      / ประเทศกัมพูชา (Cambodia)
  มารู้จักห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ
      / ระเบียบการยืม-คืน สารสนเทศ
      / มารยาทการใช้ห้องสมุด
  วันสำคัญที่น่ารู้
      / วันปิยมหาราช
      / วันสงกรานต์
Loading...