ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (15,958)
        สื่อ (1)
        สมาชิก (2,014)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   รู้จักห้องสมุด
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (119)
       ลิงค์
           หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Di...
           เพลง ในหลวงของแผ่นดิน (1)
           เพลง พระราชาในนิทาน (1)
           facebook ห้องสมุดประชาชนอำเภ... (1)
           ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1)
           facebook กศน.อำเภอยี่งอ (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           Thailand 4.0 คืออะไร
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
        
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 3,269
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

หมุนเวียนสื่อโครงการนั่งที่ไหน

เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ในรูแบบ Onsite

หมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เกมพัฒนาไอคิว

เทพทิพเทวัญ

แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการพั...

สวรรค์เบี่ยง

สวรรค์เบี่ยง


โปรแกรมกราฟิก


ขายภาพเวกเตอร์ออนไลน์...ว...


Smart Business : เจาะกลยุ...


ย่อยประวัติ 1.0


10 หลักแห่งการรวบอำนาจ

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        โลกในมือนักอ่าน          เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ  
        รุ้จริงและเข้าใจผู้สูงวัยและภาวะสมองเสื่อม          ร้านหนังสือที่มีแต่นิยายรั  
        จิตวิทยาสายดาร์ก          กล้าเปลี่ยนแปลง  
        สายรุ้งหายไปไหน          อกเกือบหักแอบรักคุณสามี  
        จอมใจเพชรฆาต          ใช้ชีวิตต่อไปไม่ว่าขะเกิดอะไรขึ้นmorefin  
  รู้จักห้องสมุด
  ข่าวสารสร้างการรับรู้ ฉบับที่ 1 เดือนพ.ย 2563
ห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ
Loading...