ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,320)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (9)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอเจาะไอร้...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 876
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมปลูกต้นไม้

รายงานความเคลื่อนไหวกิจกรรมปลูกต้นจำปีสิรินธร

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ทางห้องสมุด กศน.อำเภอเจาะไอร้องได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษา ซึ่งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการนั้นมีดังนี้ 1.กิจกรรมตอบคำถามจากสารานุกรม 2.กิจกรรมแต่งแต้มสีสันบนภาพวาด 3.กิจกรรมจับประเด็นเรื่องอาเซียน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดได...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
WORLD Mrstery ปริศนาเร้นล...

สลัดสูท...ไปเป็นเจ๊จากเจ๊...

Gaeko's Studio Makeup สวย...

หุ่นสวยสุขภาพดีสมวัยต้องใ...

ดูแลทางเดินหายใจอย่างไรให...


ชีวิตยังหวาน ของคนเบาหวาน


มะม่วงแฟนซี


ดูแลใส่ใจ ให้สมองใสในวันท...


ออกแบบและสร้าง Mobile Web...


คู่มือ...นักธุรกิจใหม่ไฟแ...

     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอเจาะไอร้อง
Loading...