ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,262)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (9)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอเจาะไอร้...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 704
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมปลูกต้นไม้

รายงานความเคลื่อนไหวกิจกรรมปลูกต้นจำปีสิรินธร

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ทางห้องสมุด กศน.อำเภอเจาะไอร้องได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษา ซึ่งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการนั้นมีดังนี้ 1.กิจกรรมตอบคำถามจากสารานุกรม 2.กิจกรรมแต่งแต้มสีสันบนภาพวาด 3.กิจกรรมจับประเด็นเรื่องอาเซียน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดได...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
อยากเป็นลูกน้องไปจนตาย......

อยากเป็นลูกน้องไปจนตาย......

ปลูกยักษ์ในตัวเด็ก 1

ไฟรัก...เหนือราชบัลลังก์

วังวนสิเน่หา


ดีทีสุดในจุดที่ยืน


ไฟปรารถนา


เล่ห์ลวงซาตาน


บัลลังก์จันทรา


เจ้าสาวสีเลือก

     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอเจาะไอร้อง
Loading...