ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (4,043)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (1,152)
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
  
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (209)
       ลิงค์
           เปิดสอบงาน
           Facebook (1)
           กศน.ในจังหวัดกาฬสินธุ์ (2)
           E-book (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           (1)
           คอมพิวเตอร์
           ใบความรู้ (1)
           แผ่นพับ
       แบบฟอร์มสำรวจ (5)
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,216
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

อำเภอท่าคันโท

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 นำโดยนายดาบชัย รังคะราช รักษาการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าคันโทพร้อมด้วยคณะ ครูกศน. บรรณารักษ์ประชาชนอำเภอท่าคันโท เข้าร่วมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรียนรู้ ในวันสอบ n net

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 นำโดยนางศรวณี อ่อนสำอาง ผอ.กศน.อำเภอท่าคันโทมอบหมายให้นายดาบชัย รังคะราช รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าคันโทดำเนินการสอบ n - net ของนักเรียนนักศึกษา กศน.อำเภอท่าคันโท ณ สนามสอบโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนและมอบหมายให้...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ วันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นำโดยนางศรวณี อ่อนสำอาง ผอ. กศน.อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายงานให้กลู่มงานการศึกษาตามอัธยาศัยห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าคันโท พร้อมครูอาศาฯ ,ครู กศน.ตำบล ให้บริการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอป...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
สืบสารพระปณิธาน รัชการที่...

สืบสารพระปณิธาน รัชการที่...

เศรษศาสตร์มหภาค

เศรษศาสตร์มหภาค

อ่านพระราชนิพนธ์ พระองค์เ...


อ่านพระราชนิพนธ์ พระองค์เ...


อ่านพระราชนิพนธ์ พระองค์เ...


แรงงานำทยกับนโยบาย


แรงงานำทยกับนโยบาย


แรงงานำทยกับนโยบาย

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        Happy drawing สนุกวาเ          MY home album volume  
        เจ้าสาวสิบแปด          twin(kle)mission แผนลับฟรุ้งฟริ้งส่งวิ้งบอกรั...  
        เพลิงรักนางมาร          บุคลิกดี  
        พระจันทร์ข้างแรม          จอมอิทธิพลร้ายยอมรัก  
        ตำหรับรักมัดใจนายในฝัน          การจัดสวน  
  
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...