ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,953)
        สื่อ (363)
        สมาชิก (575)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติห้องสมุด (1)
       ข้อมูลบุคลากร (1)
       วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (83)
       ลิงค์
           เทคโนโลยีสมัยใหม่ (1)
           เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (1)
           ผู้สูงอายุ (1)
           ศาสตร์พระราชา (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           ส่งเสริมคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่... (1)
           ผู้สูงอายุ (1)
           oocc (1)
           ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส... (1)
           สุขภาวะ (1)
           ไทยนิยม ยั่งยืน (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
       
        กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,201
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น 64

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะแนะ พร้อมด้วยนายซุพยัน ปลูแว ครูผู้ช่วย และนางสาวสีตีนูรฮา ลาเต๊ะบือริง บรรณารักษ์ เวียนหนังสือโครงการนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น
ณ รพสต.บ้านกุมุง ตำบลช้างเผือก

กีฬาสายสำมพันธิ์

วันที่ 20-21 มกราคม 2564 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอจะแนะ คัดกรองวัดไข้และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ กับ นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ชายแดนใต้ กศน.อำเภอจะแนะ เพื่อป้องกันการแพร...

จัดกิจกรรมในห้องสมุด

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะแนะ พร้อมด้วยนางคอลาตี เจ๊ะฮามะ ครู กศน.ตำบลผดุงมาตร ซักซ้อมนักศึกษาร้องเพลงชาติและเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอ
ณ กศน.อำเภอจะแนะ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เพลิงมนตรา

องศาหัวใจ

จอมใจเพชฌฆาต

ขอวางหัวใจเป็นเดิมพัน

เลห์รักลวงใจ


เสน่ห์ดาหลา


จอมใจจอมโจร


บ่วงบุษบัน


สมัตราเสี่ยงรัก


หัวใจหลงไฟมาร

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ร่วมงานรัก          99 คำถามเด็ดพิชิตคะแนประวัติศาสตร์ล้านนา  
        ปราถนาเถื่อน          เลห์รักลวงใจ  
        คุกกี้และขนมปัง          อรนินทร์หลงเงา  
        เงินทอง          มหัศจรรย์แห่งอัญมณี และหินสี  
        อาหารว่าง คาว หวาน และการเตรียมผลไม้          ผาโลหิต  
  ข้อมูลทั่วไป
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ
Loading...