ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,939)
        สื่อ (363)
        สมาชิก (575)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (110)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติห้องสมุด (1)
       ข้อมูลบุคลากร (1)
       วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (70)
       ลิงค์
           เทคโนโลยีสมัยใหม่ (1)
           เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (1)
           ผู้สูงอายุ (1)
           ศาสตร์พระราชา (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           ส่งเสริมคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่... (1)
           ผู้สูงอายุ (1)
           oocc (1)
           ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส... (1)
           สุขภาวะ (1)
           ไทยนิยม ยั่งยืน (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
       
        กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 890
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ประกวดอนาซีด

วันที่ 20 สิงหาคม 2563
นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะแนะ นางสาวสีตีนูรฮา ลาเต๊ะบือริง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ และนางสาวซาลรฮะ มามะ ครูกศน.ตำบลจะแนะ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการขับร้องเพลงฉ่อย และอนาซีด โครงการ to be n...

กิจกรรมถวายพระพร วันที่ 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น
นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะแนะ นางสาวสีตีนูรฮา ลาเต๊ะบือริง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว...

กิจกรรมจิตรอาสา

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น
นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะแนะ นางสาวสีตีนูรฮา ลาเต๊ะบือริง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ และนางสาวซาวีน๊ะ บากา พนักงานบริการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือก เนื่อ...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ตะวันยอแสง

ตะวันยอแสง ล.2

จันทร์กลางหมอก

ปีกรักสีเพลิง

ปีกรักสีเพลิง ล.2


นิรมิตริษยา


รักแผลงฤทธิ์ ล.3


รักแผลงฤทธิ์ ล.4


หงส์พยศ


หัวใจใกล้รุ่ง

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไฟผลาญใจ          เค้ก พาย พัฟ เพสตรี้  
        สัญญา          สเต็ก  
        หลง          ผัดไทย หอยทอด  
        เกมรู้รอบตัว รู้รอบโลก          กฎหมายน่ารู้...  
        แล้วผมก็รักเธอ          มรสุมโลหิต  
  ข้อมูลทั่วไป
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ
Loading...