ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (3,044)
        สื่อ (363)
        สมาชิก (594)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติห้องสมุด (1)
       ข้อมูลบุคลากร (1)
       วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (125)
       ลิงค์
          
           เทคโนโลยีสมัยใหม่ (1)
           เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (1)
           ผู้สูงอายุ (1)
           ศาสตร์พระราชา (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           ส่งเสริมคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่... (1)
           ผู้สูงอายุ (1)
           oocc (1)
           ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส... (1)
           สุขภาวะ (1)
           ไทยนิยม ยั่งยืน (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
        
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,827
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

อ่านบอกรัก

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอจะแนะ รวมใจภักดิ์ ร่วมกิจกรรม อ่านบอกรัก คู่หนังสือเล่มโปรดและหนังสือพระราชนิพนธ์ของพระองค์
ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ

ประชุมบุคลากร2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ พร้อมด้วย บุคลากรสกร.อำเภอจะแนะ ร่วมประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในการจัดโครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ สกร.อ...

ประชุมสัญจร

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เจาะคดี มีวิธีไม่ติดคุกโด...

เดอะไฟร์ โครนิเคิล

สนทนาภาษาอังกฤษ

99 วิธีจาก ลูกน้องก้าวขึ้...

3000


กับดักรัก


เรื่องเล่าลูกสาวมาเฟีย


เก่งภาษาอังกฤษ...


60 ชม. เรียนภาษา


นักเร้น

  ข้อมูลทั่วไป
Loading...