ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (3,034)
        สื่อ (363)
        สมาชิก (594)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติห้องสมุด (1)
       ข้อมูลบุคลากร (1)
       วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (86)
       ลิงค์
           เทคโนโลยีสมัยใหม่ (1)
           เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (1)
           ผู้สูงอายุ (1)
           ศาสตร์พระราชา (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           ส่งเสริมคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่... (1)
           ผู้สูงอายุ (1)
           oocc (1)
           ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส... (1)
           สุขภาวะ (1)
           ไทยนิยม ยั่งยืน (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
       
        กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,438
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

การตรวจ atk ด้วยตนเอง

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะแนะ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอจะแนะ เข้ารับการตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะมีก...


วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้นางสาวสีตีนูรฮา ลาเต๊ะบือริง บรรณารักษ์ รับลงทะเบียนหนังสือใหม่ เพื่อลงในเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ สำหรับให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการห้องสมุดต่อไป ณ ห้อ...

กิจกรรมหนังสือล่องหน

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้นางสาวสีตีนูรฮา ลาเต๊ะบือริง บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด "กิจกรรมหนังสือล่องหน ได้รับความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างมาก ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแ...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ไม้ผลเศรษฐกิจ 10 ชนิด

ไม้ผลเศรษฐกิจ 10 ชนิด

ส้มตำ

ส้มตำ

ส้มตำ


ลูกปัด...


ลูกปัด...


ลูกปัด...


ลูกปัด...


เรียนทำอาหารด้วยตนเอง

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ดาวพรายแสง          99คำถามเด็ดพิชิตคะแนนวิทยาศาสตร์ลม ฟ้า อากาศ  
        ปีศาจวสันต์          น้ำพริกเครื่องจิ้ม  
        นิทานเสียวสวาท          ก๋วยเตี๋ยว สูตรเด็ด เคล็ดไม่ลับ กับเมนูเส้น  
        ถอดรหัสเด็กเรียนเก่ง          เบเกอรี่  
        นางระบำ          รอยรักรอยแค้น  
  ข้อมูลทั่วไป
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ
Loading...