ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,939)
        สื่อ (363)
        สมาชิก (575)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติห้องสมุด (1)
       ข้อมูลบุคลากร (1)
       วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (78)
       ลิงค์
           เทคโนโลยีสมัยใหม่ (1)
           เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (1)
           ผู้สูงอายุ (1)
           ศาสตร์พระราชา (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           ส่งเสริมคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่... (1)
           ผู้สูงอายุ (1)
           oocc (1)
           ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส... (1)
           สุขภาวะ (1)
           ไทยนิยม ยั่งยืน (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
       
        กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 954
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

จิตอาสา

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะแนะ มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอจะแนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...

รับสมัครสมาชิกห้องสมุด

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะแนะ มอบหมายให้ นางนูรรีฮัน สะมะแอ ครูอาสาฯประจำตำบลจะแนะ ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ณ.กศน.อำเภอจะแนะ

กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะแนะ มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอจะแนะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
ณ...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ตะวันยอแสง

ตะวันยอแสง ล.2

จันทร์กลางหมอก

ปีกรักสีเพลิง

ปีกรักสีเพลิง ล.2


นิรมิตริษยา


รักแผลงฤทธิ์ ล.3


รักแผลงฤทธิ์ ล.4


หงส์พยศ


หัวใจใกล้รุ่ง

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ปราการรักกำแพงหัวใจ          กวนตาโม  
        โทษประหาร          ซาตานติดบ่วง  
        คัพเค้ก          รัก รวม รส  
        กับข้าวจานทะเล          สมุนไพรในบ้าน  
        ขนมไทย ของหวานของว่าง 108 ทำกินได้ ทำขายรวย          เล็บครุฑ  
  ข้อมูลทั่วไป
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ
Loading...