ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,835)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (1,924)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติห้องสมุด (1)
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ (1)
       ข้อมูลบุคลากร (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (384)
       ลิงค์
           การเผยแพร่หลักสูตรดิจิตอล (1)
           สุขภาวะ (1)
           ศาสตร์พระราชา (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรก... (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,653
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564

หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564

มติชนออนไลน์ วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
อ่านต่อที่ : https://www.matichon.co.th/

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์ วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันสำคัญประจำปี

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ตรงกับวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี จุดประสงค์เพื่อให้เห็นความสำคัญของป่าไม้ สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เห็นถึงประโยชน์ที่ธรรมชาติ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ซื้อรถมือสองอย่างไร ไม่ให...

The Book Story

freelance online

ตัด-แต่ง-แปลง-ต่อ : คลิปว...

Learning & Understanding


จอมใจเพชฌฆาต


จอมใจจอมโจร


คมรัก คมมนตราmagic biter


สมัตรา...เสี่ยงรัก


หัวใจหลงไฟมาร

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไดโนเสาร์ตัวโต๊ โต          กำลังใจไม่เคยจาง  
        หัวกลมหาบ้าน          บ้านไร่สามัคคี  
        เล่ห์กามเทพ          อมตภพ  
        เล่ห์รักร้อยมายา          ลมหายใจอุ่นอุ่น  
        รักลวงทะลวงใจ          รอยอดีตมิรู้ลืม  
  ข้อมูลทั่วไป
      ข้อมูลบุคลากร / ข้อมูลบุคลากร
      ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ / ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสาคร
Loading...