ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,869)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (1,947)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติห้องสมุด (1)
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ (1)
       ข้อมูลบุคลากร (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (592)
       ลิงค์
           การเผยแพร่หลักสูตรดิจิตอล (1)
           สุขภาวะ (1)
           ศาสตร์พระราชา (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรก... (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,015
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

#Live สด “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”

#Live สด “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายนางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ บรรณารักษ์ พร้อมด้วย นางสาวณิชชารีย์ สุทธิชาเจริญพงษ์ ครูผู้ช่วย ดำเนินกิจกรรม Live ...

#วันสำคัญประจำปี เรื่อง วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ

#วันสำคัญประจำปี เรื่อง วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายนางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ บรรณารักษ์ จัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันสำคัญประจำปี เรื่อง วันที่...

#กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง สมุนไพร มะนาว Lime สรรพคุณฯ

#กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง สมุนไพร มะนาว Lime สรรพคุณฯ
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายนางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ บรรณารักษ์ จัดทำสื่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง สมุนไ...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
หนังสือชุดพระอภัยมณี 2

หนังสือชุดพระอภัยมณี 3

หนังสือชุดพระอภัยมณี 4

สายใยพิศวง

แรงปรารถนา


พรหมจารีสีดำ


โซ่เสน่หา


ศัพท์อังกฤษ 6000 คำ ไม่รู...


เป็นผู้นำไม่ต้องซ้ำแบบใคร


ศิลปะแห่งการอ่านคน

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไดโนเสาร์ตัวโต๊ โต          หัวกลมหาบ้าน  
        บ้านไร่สามัคคี          อนุภาพความคิด  
        อมตภพ          กำลังใจไม่เคยจาง  
        อาเชียส นักรบราชันย์ ภาค สงครามกู้บัลลังก์          อุ่นไอรักจากดวงตะวัน  
        เล่ห์กามเทพ          เล่ห์รักร้อยมายา  
  ข้อมูลทั่วไป
      ข้อมูลบุคลากร / ข้อมูลบุคลากร
      ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ / ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสาคร
Loading...