ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,793)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (1,857)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (110)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติห้องสมุด (1)
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ (1)
       ข้อมูลบุคลากร (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (220)
       ลิงค์
           การเผยแพร่หลักสูตรดิจิตอล (1)
           สุขภาวะ (1)
           ศาสตร์พระราชา (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรก... (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,211
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 2563

องค์การยูเนสโกประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 ให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปีเป็น”วันการรู้หนังสือสากล” วันดังกล่าวจัดขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2509 โดยมีเป้าหมายเพื่อเน้นความสำคัญของการรู้หนังสือแก่ปัจเจกชน ชุมชนและสังคม ในวันการรู้หนังสือสากลทุกปี
ยู...

กศน.อำเภอศรีสาคร ร่วมบริการอำเภอเคลื่อนที่

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นายยาฮารี นากอ ครูอาสาฯประจำตำบลตะมะยูง พร้อมด้วยนางสาวนาซีตะ เจ๊ะนะ ครูประจำกลุ่ม จัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียม และนำบริการกิจกรรมส...

โครงการส่งเสริมการอ่านในสถาบันศึกษาปอเนาะ

โครงการส่งเสริมการอ่านในสถาบันศึกษาปอเนาะ
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนางสาวอาวิลซัน สาอิ ครูอาสาฯ สถาบันศึกษาปอเนาะนูรูลอิฮซาน ดำเนินกิจกร...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
Home & Decor Special no.4...

108 Garden Ideas

My Style My Garden

แรงบันดาลใจสร้างความสดใสใ...

แรงบันดาลใจสร้างความสดใสใ...


อยากเป็นลูกน้องไปจนตาย หร...


ปลดล็อกชีวิต


คัมภีร์เจ้าสัว ธนิน เจียร...


พัฒนาปัญญาลูกสู่อัจฉริยะ


10 อาชีพสร้างรายได้ขณะเรี...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไดโนเสาร์ตัวโต๊ โต          กำลังใจไม่เคยจาง  
        รักลวงทะลวงใจ          รอยอดีตมิรู้ลืม  
        อนุภาพความคิด          ลมหายใจอุ่นอุ่น  
        หนี้รัก แสนเสน่หา          หัวกลมหาบ้าน  
        อดีตรักรอยหัวใจ          ขยะแปลงร่าง  
  ข้อมูลทั่วไป
      ข้อมูลบุคลากร / ข้อมูลบุคลากร
      ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ / ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
      ประวัติห้องสมุด / ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุด
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสาคร
Loading...