ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (6,960)
        สื่อ (68)
        สมาชิก (1,906)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติความเป็นมาห้องสมุด... (1)
       ปรัชญาและวิสัยทัศ (1)
       พันธกิจ (1)
       ข้อมูลบุคลากร (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
       โครงการบ้านหนังสือชุมชน (1)
       บ้านหนังสือชุมชน 21 แห่ง (1)
   แหล่งเรียนรู้
       สถานีรถไฟตันหยงมัส (1)
       น้ำตกซีโป - อุทยานแห่งชาต... (1)
   สื่อ
      
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (164)
       ลิงค์
           แนะนำห้องสมุดประชาชนนราธิวาส... (1)
           การเติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล... (1)
           สุขภาวะ (1)
           ไทยนิยมยั่งยืน (1)
           การเผยแพร่หลักสูตร Digtal li...
           ศาสตร์พระราชา (1)
           งานอาชีพ (1)
           facebook (1)
           กศน.อำเภอระแงะ (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           งานส่งเสริมการอ่าน DIY (2)
           ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรก... (1)
           สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน (1)
           ผู้สูงอายุ (1)
           OOCC (1)
           ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส...
           โครงการไทยนิยมยั่งยืน (2)
           ไทยแลนด์ 4.0 (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (5)
        ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนค...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,927
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

เตรียมความพร้อมและติดตามแผนการดำเนินงานโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 101 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ "แก้วกัลยาในดวงใจ"

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ตลาดนัดตันหยงมัสเก่า มูซอลลา ตำบลตันหยงมัส

"๒ เมษา วันรักการอ่าน" และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม

มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม

มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม

มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม


ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ควา...


คู่มือ Windows 8.1 update


โจโฉ ยอดคนจอมอหังการ ตอน ...


ตัวเลขกวนสมอง


ตัวเลขกวนสมอง

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        มนต์จันทรา ปาฏิหาริย์แห่งรัก          ใบไม้ใบสุดท้าย  
        ช่วงหนึ่งแห่งกาลเวลา          หลงกลรัก  
        เรื่องรักของเรา          ขับช้า ชิดซ้าย  
        ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก          หมอเท้าไฟ บาทอัคคีรักษาสรรพโรค  
        The hunger Game 2 : Catching fire เกมล่าชีวิต...          A robot'in the garden แท็ง หุ่นยนต์เพื่อนรัก  
  ข้อมูลทั่วไป
      / ข้อมูลบุคลากร
      / ปรัชญาและวิสัยทัศ
      / พันธกิจ
  แหล่งเรียนรู้
      / น้ำตกซีโป
      / สถานีรถไฟตันหยงมัส
  บ้านหนังสือชุมชน
                                
Loading...