ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (917)
        สื่อ
        สมาชิก (1,721)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   แหล่งเรียนรู้
       ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศร... (1)
       แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล (2)
   ข้อมูลห้องสมุด
       ความเป็นมาห้องสมุด (1)
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ (2)
   ประชาสัมพันธ์
       วันสำคัญ
       สาระน่ารู้
       งานห้องสมุด และ กศน.
   กิจกรรมห้องสมุดประชาชนจังหวั...
       ปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เม...
   สื่อ
       แนะนำหนังสื่อใหม่ (4)
       ยูทูป (2)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (9)
       ลิงค์
           เว็ปโรงเรียนเอกชน
           http://prachuap.nfe.go.th/pr... (1)
           สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ (1)
       ข้อมูลบริการ (4)
       องค์ความรู้
           ภูิมปัญญาท้องถิ่น
           แหล่งเรียนรู้ (1)
           ศาสตร์พระราชา (1)
           สุขภาพ (2)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
        สำนักงาน กศน.
       สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
       TCCD (Thailand Creative & De...
        สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
       TK Park
        หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหา...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,701
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้บริการประชาชน

วันที่ 25 เมษายน 2561 กศน.เมืองบึงกาฬ ร่วมออกหน่วยบำบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้บริการประชาชน
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        คู่มือกาปฐมพยาบาลเบื้องต้น          รอยยิ้มใต้สายฝน  
        ธรรมะเก็บตก 11          ภูมิจิตภูมิธรรม  
        ธรรมะเก็บตก 13          ธงธรรม  
        ทัศนะทางเศรษฐกิจ          วิถีไทย  
        นักหลบ          หน้าที่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหา...  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        การเลี้ยงปลาสลิด แแบบเกษตรอินทรีย์          ยอดคนในแผ่นดินไทย  
        พระบาทสมเด็จพะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับราชสำน...          สุดเก๋าเหาตัวน้อย  
        กับข้าวเจ้านาย          เบเกอรี่สูตรอร่อย  
        พระปิ่นเกล้า กษัตริย์องค์ที่สองแห่งกรุงรัตโกส...          ความรักของเจ้าฟ้า  
        ขุนนางสยาม          รักในหลวงต้องทำเพื่อในหลวง  
  รายการ ยูทูป ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ข่าว / นายกฯ เปิดเดินรถไฟโดยสารป...           อาหาร / อาหาร  
  รายการ แนะนำหนังสื่อใหม่ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        7 ร้อยพันเชิงชีวิต /           ความรู้และคติธรรมในการบำเ... /  
        การบำรุงสุขภาพสำหรับบรรพช... /           เข็นเด็กขึ้นภูเขา ตอน บาด... /  
  ประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
  ข้อมูลห้องสมุด
      ปรัชญา วิสัยทัศน์ / ปรัชญา วิสัยทัศน์ ห้องสมุดประชาชน
      ปรัชญา วิสัยทัศน์ / ปรัชญา วิสัยทัศน์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
      ความเป็นมาห้องสมุด / ประวัติความเป็นมาห้องสมุด
  แหล่งเรียนรู้
      แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล /
      แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล / ภาพกิจกรรม :ทดสอบอบรม
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  38000 ติดต่อ นางบุญรัตน์  สุขโสม Mail: Boonrat_suk@hotmail.com เบอร์โทร : 042 - 491853, 042 - 491446
Loading...