ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,262)
        สื่อ (23)
        สมาชิก (5,529)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   แหล่งเรียนรู้
       ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศร... (1)
       แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล (2)
   ข้อมูลห้องสมุด
       ความเป็นมาห้องสมุด (1)
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ (2)
   ประชาสัมพันธ์
       วันสำคัญ
       สาระน่ารู้
       งานห้องสมุด และ กศน.
   กิจกรรมห้องสมุดประชาชนจังหวั...
       ปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เม...
   สื่อ
       แนะนำหนังสื่อใหม่ (4)
       ยูทูป (2)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (23)
       ลิงค์
           สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ (1)
           http://prachuap.nfe.go.th/pr... (1)
           เว็ปโรงเรียนเอกชน
       ข้อมูลบริการ (4)
       องค์ความรู้
           สุขภาพ (2)
           ศาสตร์พระราชา (1)
           แหล่งเรียนรู้ (1)
           ภูิมปัญญาท้องถิ่น
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
        สำนักงาน กศน.
       สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
       TCCD (Thailand Creative & De...
        สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
       TK Park
        หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหา...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 3,170
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬจะออกหมุนเวียนสื่อหนังสือที่น่าอ่านไปยังศูนย์ราชการต่างๆ เช่น สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ ร้านเสริมสวย ร้านค้า ฯลฯ

จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2562

วันที่ 28 -29 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษายน ขึ้นโดยมีกิจกรรมดังนี้
1.การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านจากแนวพระราชดำริด้านการอ่าน
2.กิจกรรมประกวดร้องเพลง
3.กิจกรรมประกวดเขียนเร...

วันที่ 8 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กๆ ตามโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ

วันที่ 8 มีนาคม 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้แก่เด็กๆ ตามโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดต้องชมริมโขงจังหวัดบึงกาฬ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
คู่มือกาปฐมพยาบาลเบื้องต้...

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระน...

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระน...

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระน...

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระน...


พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระน...


พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระน...


พูดเกาหลีเป็นเร็ว โต้ตอบไ...


ทำการตลาดแบบแบรนด์ใหญ่ที่...


ซ่อนร้าย ลวงใจ

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        การเลี้ยงปลาสลิด แแบบเกษตรอินทรีย์          ล้านเส้ทางสู่ความสำเร็จ  
        พระเสด็จมาจากฟ้าไปสู่ฟ้า          นิทานพื้นบ้าน  
        การปลูกข้าวดพดในประเทสไทย          Thumbelina การผจญภัยของสาวน้อยทัมเบลินา  
        สุดเก๋าเหาตัวน้อย          เมนูคุณหนู  
        การปลุกถั่วลิสง          เล่าเรื่องพระวิสุทธิกษัติย์  
  รายการ ยูทูป ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ข่าว / นายกฯ เปิดเดินรถไฟโดยสารป...           อาหาร / อาหาร  
  รายการ แนะนำหนังสื่อใหม่ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ความรู้และคติธรรมในการบำเ... /           การบำรุงสุขภาพสำหรับบรรพช... /  
        7 ร้อยพันเชิงชีวิต /           เข็นเด็กขึ้นภูเขา ตอน บาด... /  
  ประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
  ข้อมูลห้องสมุด
      ปรัชญา วิสัยทัศน์ / ปรัชญา วิสัยทัศน์ ห้องสมุดประชาชน
      ปรัชญา วิสัยทัศน์ / ปรัชญา วิสัยทัศน์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
      ความเป็นมาห้องสมุด / ประวัติความเป็นมาห้องสมุด
  แหล่งเรียนรู้
      แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล /
      แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล / ภาพกิจกรรม :ทดสอบอบรม
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  38000 ติดต่อ นางบุญรัตน์  สุขโสม Mail: Boonrat_suk@hotmail.com เบอร์โทร : 042 - 491853, 042 - 491446
Loading...