ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,677)
        สื่อ (34)
        สมาชิก (5,962)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   รายการ (E-book) หนังสืออิเล็...
       ปาฏิหารย์ร้านชำของคุณนามิ... (1)
       ก็เขาไม่ได้สอนผมในโรงเรีย... (1)
       ปล่อยไปแล้วใช้ชีวิตต่อ (1)
   แหล่งเรียนรู้
       ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศร... (1)
       แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล (2)
   ข้อมูลห้องสมุด
       พื้นที่ให้บริการ (1)
       ความเป็นมาห้องสมุด (1)
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ (2)
       บุคลากร (1)
   สื่อ
       แนะนำหนังสื่อใหม่ (4)
       รายการ (E-book) หนังสืออิเล็...
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (102)
       ลิงค์
           Facebook ห้องสมุดประชาชนจังห...
           สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ (1)
           http://prachuap.nfe.go.th/pr...
           เว็ปโรงเรียนเอกชน
       ข้อมูลบริการ (4)
       องค์ความรู้
           ภาษาอังกฤษ (5)
           สุขภาพ (7)
           ศาสตร์พระราชา (3)
           แหล่งเรียนรู้ (3)
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (12)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
         สำนักงาน กศน.
        สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
        TCCD (Thailand Creative & De...
         สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
        TK Park
         หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหา...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 9,922
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2567 ฉบับที่ 2

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับเกียรติต้อนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและหัวหน้าส่วนราชการ ให้การเยี่ยมชมการจัดมุมต่าง ๆ ของห้องสมุด

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห...

TikTok for CEO เลิกเป็นคน...

ความทรงจำใต้อำนาจ รัฐ ราช...

อวสานมนตรา(ภาคจบ) Beautif...

ดนตรีมหากาฬ เล่ม 1


ยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลก


ดนตรี


ดนตรี


ดนตรี


ศิลปะการแสดง

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        พระจุลจอมเกล้าฯ          มากกว่ารัก มือปราบเร้นใจ  
        100 ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ          จุดแก่ง SME  
        ปูพื้นบ้านทำเองได้ไม่ยาก          ประวัติศาสตร์ชาติไทย  
        คนที่ผมรู้จัก          ไตรสิกขา สิ่งสำคัญที่ชาวพุทธต้องเรียน  
        7 เดือนบรรลุธรรม          7 เดือนบรรลุธรรม  
  รายการ แนะนำหนังสื่อใหม่ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ความรู้และคติธรรมในการบำเ... /           7 ร้อยพันเชิงชีวิต /  
        เข็นเด็กขึ้นภูเขา ตอน บาด... /           การบำรุงสุขภาพสำหรับบรรพช... /  
  ข้อมูลห้องสมุด
      / ปรัชญา วิสัยทัศน์ ห้องสมุดประชาชน
      / ประวัติความเป็นมาห้องสมุด
      / ปรัชญา วิสัยทัศน์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
      / พื้นที่ให้บริการและมุมต่างๆ
  แหล่งเรียนรู้
      /
      / ภาพกิจกรรม :ทดสอบอบรม
  รายการ (E-book) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
      / ปล่อยไปแล้วใช้ชีวิตต่อ
      / ก็เขาไม่ได้สอนผมในโรงเรียน
      / ปาฏิหารย์ร้านชำของคุณนามิยะ

  .

.

.

.

  .

.

Loading...