ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (22,570)
        สื่อ (1,340)
        สมาชิก (5,876)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   กศน.อำเภอบางสะพาน
       อำเภอบางสะพาน (1)
   ข้อมูลบริการ
       ประวัติความเป็นมา (1)
       นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
       บุคลากร (1)
       การบริการของห้องสมุด (2)
       ติดต่อเรา (1)
   แนะนำหนังสือใหม่
       หนังสือน่าอ่าน (1)
   ข้อมูล กศน.ตำบล
       ตำบลแม่รำพึง (1)
       ตำบลชัยเกษม (1)
       ตำบลธงชัย (1)
       ตำบลทองมงคล (1)
       ตำบลร่อนทอง (1)
       ตำบลกำเนิดนพคุณ (1)
       ตำบลพงศ์ประศาสน์ (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
   สื่อ
       สื่อ IT
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (311)
       ลิงค์
           แบบสอบถามเพื่อการศึกษา เรื่อ... (1)
           รวมเบื้องต้น 9 Link ข้อมูลคว... (9)
           ถวายพระพร (ออนไลน์) เนื่องใน... (1)
           หลักเศรษฐกิจพอเพียง (1)
           พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุล... (1)
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา... (3)
           บุคคลสำคัญ (1)
           e-book (1)
           DIGITAL LITERACY THAILAND (1)
           เว็บไซต์อาชีพสร้างรายได้ (7)
           ค่านิยม 12 ประการ ของคนไทย (1)
           อาเซียน (1)
           หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน (1)
           การอ่าน (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           ศาสตร์พระราชา สืบสานพระราชป... (8)
           บุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญท... (1)
           องค์ความรู้ เรื่อง ทองบางสะพ... (1)
           ความรู้เรื่อง กาแฟ (1)
           ยูเนสโก (1)
           ท่องเที่ยว / วัด (4)
           OOCC กศน.จังหวัดประจวบฯ (1)
           ผู้สูงอายุ (Older person) (4)
           โรคพิษสุนัขบ้า (1)
           ไทยนิยมยั่งยืน (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
        ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุม...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,979
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

บรรณนิทัศน์ หนังสือ พระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2566

 
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์อัน...

เทคโนโลยี พลังงาน

เทคโนโลยี

อาณาจักรสัตว์

พฤกษศาสตร์


สัตววิทยา


หุ่นนักคิดพิชิตการทดลอง


บ้านเคมีมหาสนุก


สารานุกรมพืช


สารานุกรมสัตว์

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ออดอ้อนเว้าวอนรัก          รอยแค้นแสนรัก  
        ชั่วนิจนิรันดร์          บ่วงรักจ้าวหัวใจ  
        วิวาทหวาน          หัวใจรส...รัก  
        เสน่หาอันดามัน          ดาบธีลา  
        ลิขิตรักทะเลทรายเลือด          เพชรพราวใจ  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        แรมโบ้ 1 , 2          หนูน้อยหมวกแดง  
        รูปทรงสีสวย          นิทานอีสป นิทานสำหรับเด็กชุดที่ 1  
        SPELLING IS FUN WITH WILLY BEETIE 1          วีซีดี ชุดเส้นทางสู่อาชีพเรื่อง เกษตรแปรรูป 1  
        วิดิทัศน์เพื่อการศึกษา ชุดอาชีพอิสระ          ทบทวนความรู้ ม.ปลาย คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์  
        โลกของแร่ธาตุ โลหะ และอัญมณี          ทฤษฎีการนวดไทย ความหมายของเส้น จุด และโรค  
  ข้อมูล กศน.ตำบล
      / ขํอมูลตำบล
      / ตำบลชัยเกษม
      / ตำบลธงชัย
      / ตำบลทองมงคล
      / ตำบลกำเนิดนพคุณ
      / ตำบลพงศ์ประศาสน์
  บ้านหนังสือชุมชน
  ข้อมูลบริการ
      / การให้บริการ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางสะพาน
      / ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางสะพาน
      / ห้องสมุดประชาชน
      / บุคลากร
  แนะนำหนังสือใหม่
      / น่าอ่าน
  กศน.อำเภอบางสะพาน
      / เข้าชม

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอบางสะพาน หมู่ 1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

Loading...