ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (22,205)
        สื่อ (1,340)
        สมาชิก (5,611)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   กศน.อำเภอบางสะพาน
       อำเภอบางสะพาน (1)
   ข้อมูลบริการ
       ประวัติความเป็นมา (1)
       นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
       บุคลากร (1)
       การบริการของห้องสมุด (2)
       ติดต่อเรา (1)
   แนะนำหนังสือใหม่
       หนังสือน่าอ่าน (1)
   ข้อมูล กศน.ตำบล
       ตำบลแม่รำพึง (1)
       ตำบลชัยเกษม (1)
       ตำบลธงชัย (1)
       ตำบลทองมงคล (1)
       ตำบลร่อนทอง (1)
       ตำบลกำเนิดนพคุณ (1)
       ตำบลพงศ์ประศาสน์ (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
   สื่อ
       สื่อ IT
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (306)
       ลิงค์
           แบบสอบถามเพื่อการศึกษา เรื่อ... (1)
           รวมเบื้องต้น 9 Link ข้อมูลคว... (9)
           ถวายพระพร (ออนไลน์) เนื่องใน... (1)
           หลักเศรษฐกิจพอเพียง (1)
           พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุล... (1)
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา... (3)
           บุคคลสำคัญ (1)
           e-book (1)
           DIGITAL LITERACY THAILAND (1)
           เว็บไซต์อาชีพสร้างรายได้ (7)
           ค่านิยม 12 ประการ ของคนไทย (1)
           อาเซียน (1)
           หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน (1)
           การอ่าน (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           ท่องเที่ยว (4)
           OOCC กศน.จังหวัดประจวบฯ (1)
           ผู้สูงอายุ (Older person) (4)
           โรคพิษสุนัขบ้า (1)
           ไทยนิยมยั่งยืน (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุม...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,234
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

แบบทดสอบวัดความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564”

29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

สมุนไพรใกล้ตัว...ตระไคร้

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ไผ่ต้องลม ล.2

ไผ่ต้องลม ล.1

มนต์ทรายร่ายพิศวาส ล.1

มนต์ทรายร่ายพิศวาส ล.2

ดอกไม้ของซาตาน


ตราบดินสิ้นฟ้า


อันดามันปรารถนา


มัจจุราชสีน้ำผึ้ง


ฤดีอรชรร่อนแร่


กังหันน้ำค้าง

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        แผนรักบุรุษร้าย          กำราบรักเจ้าสาวพยศ  
        ซาตานอุปถัมภ์รัก          กับดักรักไฟเล่หา  
        พยศรักมาเฟีย          เกมรักอุบายลวง  
        กรงรักพิศวาสลวง          มาเฟียร้อนอ้อนรัก  
        ดรุณีเล่ห์รัก          รักในเงาร้าย  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        MATH GAMES เลขคณิตคิดสนุกตอน เมื่อมนุษย์ถ้ำต้...          อาบเหงื่อต่างน้ำ ราดหน้า - ผัดไทย  
        EDUATIOM SOFTWARE GUIDE          ทบทวนความรู้ม.ปลาย ภาษาอังกฤษ  
        Hit Fun Games vol.1          ร่างกายชองเรา ตอน 6 Body Atlasเครื่องย่อยอาหา...  
        ทบทวนควมารู้ ม.ปลาย ฟิสิกส์การชนและโมนเมนตัม          ข้อมูลวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
        ทบทวนความรู้ม.ปลาย ภาษาอังกฤษ          Do Do นั่งรถ ท่องศัพท์เรียนรู้ศัพท์ภาษอังกฤษอ...  
  ข้อมูล กศน.ตำบล
      ตำบลแม่รำพึง / ขํอมูลตำบล
      ตำบลชัยเกษม / ตำบลชัยเกษม
      ตำบลธงชัย / ตำบลธงชัย
      ตำบลทองมงคล / ตำบลทองมงคล
      ตำบลกำเนิดนพคุณ / ตำบลกำเนิดนพคุณ
      ตำบลพงศ์ประศาสน์ / ตำบลพงศ์ประศาสน์
  บ้านหนังสือชุมชน
  ข้อมูลบริการ
      การบริการของห้องสมุด / การให้บริการ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางสะพาน
      บุคลากร / บุคลากร
      การบริการของห้องสมุด / ห้องสมุดประชาชน
      ติดต่อเรา / ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางสะพาน
  แนะนำหนังสือใหม่
      หนังสือน่าอ่าน / น่าอ่าน
  กศน.อำเภอบางสะพาน
      อำเภอบางสะพาน / เข้าชม
     Learning Resources Linkage System  |  

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอบางสะพาน หมู่ 1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

Loading...