ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (19,721)
        สื่อ (1,251)
        สมาชิก (6,392)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลพื้นฐาน
       นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ (1)
       ประวัติห้องสมุด (1)
       บุคลากร (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
       ประเภทบ้านผู้นำชุมชน (3)
       ประเภทบ้านผู้นำจิตอาสา (1)
       ประเภทร้านค้า (7)
       ประเภทศาลาอเนกประสงค์ (1)
   มุมอาเซียน
       ประเทศเวียดนาม (1)
       ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (1)
       ประเทศกัมพูชา (1)
       ประเทศอินโดนีเซีย (1)
       ประเทศลาว (1)
       ประเทศมาเลเซีย (1)
       ประเทศสิงคโปร์ (1)
       ประเทศพม่า (1)
       ประเทศฟิลิปปินส์ (1)
       ประเทศไทย (1)
   สื่อ
       หาความรู้กับ Youtube (21)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (132)
       ลิงค์
           งานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ... (1)
           หอสมุดแห่งชาติ (2)
           หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (19)
           Facebook ห้องสมุด (1)
           สกร.อำเภอกุยบุรี (1)
       ข้อมูลบริการ (6)
       องค์ความรู้
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (6)
           TKP (15)
       แบบฟอร์มสำรวจ (5)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 60,656
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เดือนกันยายน 2566

เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนบทบาทภารกิจกรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) ณ หอสมุดรัชมังคลาภิเษก วังไกลกังวลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เดือนสิงหาคม 2566

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม 2566)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เดือนกรกฎาคม 2566

จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เพชรยอดคทา 1 ซีรีส์ : โฉ...

อิ่ม (งบประมาณ 2567)

เหมันต์ตะวันรอน (งบประมาณ...

มณีแดนสรวง (งบประมาณ 2567...

ดั่งลมหวล (งบประมาณ 2567)


ภพพานรัก (งบประมาณ 2567)


บุหงากลางไฟ (งบประมาณ 256...


ตำนานดวงดาว : Four Blood ...


ใด ๆ ในโลกล้วนคือความรัก ...


แก่นไม้หอม เล่ม 2 (งบประม...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ซูเหมยฮวา สตรีเหนือมังกร (คุณทัศนีย์ จันทร์เ...          หงส์หน้าม่าน (คุณทัศนีย์ จันทร์เนย : บริจาค)  
        ชายาไร้ศักดิ์ ยอดรักอ๋องมาร 1 (คุณทัศนีย์ จั...          ชายาไร้ศักดิ์ ยอดรักอ๋องมาร 2 (คุณทัศนีย์ จั...  
        เกมแสงดาว          ความทรงจำในรอยใจ  
        หนึ่งหทัยมังกร (คุณทัศนีย์ จันทร์เนย : บริจา...          จอมนางเคียงหทัยดวงใจจักรพรรดิ เล่ม 2  
        อ้อมฟ้าโอบดิน          โคลงโลกนิติ ฉบับถอดความร้อยแก้ว(คุณธนศักดิ์ ...  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        กินอย่างไรไม่อ้วน แผ่น 2-          ออกกำลังกาย ลดน้ำหนักตามรูปร่าง ม้วน 1 แผ...  
        โยคะ เพื่อสุขภาพและความงาม แผ่น 1-          รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กศน.ติวเข้ม วิชาค...  
        รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กศน.ติวเข้ม วิชาค...          รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กศน.ติวเข้ม วิชา ...  
        รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กศน.ติวเข้ม วิชา ...          รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กศน.ติวเข้ม วิชา ...  
        รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กศน.ติวเข้ม วิชา ...          ติวเข้มเติมเต็มความรู้: คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟัง...  
  รายการ หาความรู้กับ Youtube ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ / การใช้งาน Google Forms 20...           รู้ทันโรค / ลดพุงเร่งด่วน ลดไขมันทั้ง...  
        ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ / การใช้งานโปรแกรม Microsof...           รายการสายใย กศน. / รายการสายใย กศน. ตอน กรมส...  
        ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ / สอนการใช้งาน Microsoft Wo...           ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ / การใช้งาน Google Sheets 2...  
        ความรู้ด้านการเกษตร / แนะนำเศรษฐกิจพอเพียง           ความรู้ด้านการเกษตร / สอนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  
        รู้ทันโรค / การใช้ยาสามัญประจำบ้าน           รู้ทันโรค / ยา 5 ชนิด รักษาอาการโควิด...  
  บ้านหนังสือชุมชน
      / บ้านเขาแดง ตำบลเขาแดง
      / บ้านสามกระทาย ตำบลสามกระทาย
      / บ้านใหม่ ตำบลสามกระทาย
      / นายนิด ทองแผ่นบ้านท่าตักน้ำ ตำบลหาดขาม
      / บ้านทุ่งน้อย ตำบลเขาแดง
      / บ้านหนองตลาด ตำบลกุยเหนือ
      / บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม
      / บ้านหนองมะซาง ตำบลกุยบุรี
      / บ้านหนองจอก ตำบลดอนยายหนู
      / บ้านหนองจอก ตำบลดอนยายหนู
Loading...