ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (19,745)
        สื่อ (1,251)
        สมาชิก (6,405)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลพื้นฐาน
       นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ (1)
       ประวัติห้องสมุด (1)
       บุคลากร (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
       ประเภทบ้านผู้นำชุมชน (3)
       ประเภทบ้านผู้นำจิตอาสา (1)
       ประเภทร้านค้า (7)
       ประเภทศาลาอเนกประสงค์ (1)
   มุมอาเซียน
       ประเทศเวียดนาม (1)
       ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (1)
       ประเทศกัมพูชา (1)
       ประเทศอินโดนีเซีย (1)
       ประเทศลาว (1)
       ประเทศมาเลเซีย (1)
       ประเทศสิงคโปร์ (1)
       ประเทศพม่า (1)
       ประเทศฟิลิปปินส์ (1)
       ประเทศไทย (1)
   สื่อ
       หาความรู้กับ Youtube (21)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (150)
       ลิงค์
           งานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ... (1)
           หอสมุดแห่งชาติ (2)
           หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (19)
           Facebook ห้องสมุด (1)
           สกร.อำเภอกุยบุรี (1)
       ข้อมูลบริการ (6)
       องค์ความรู้
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (6)
           TKP (15)
       แบบฟอร์มสำรวจ (5)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 61,081
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เดือนธันวาคม 2566

เข้าร่วมรับชมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง เวลา 08.00 น. – 11.30 น. ผ่าน Facebook Live สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เดือนพฤศจิกายน 2566

เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินโครงการเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน แบบออนไลน์ โดยเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพบปะกับผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชน และผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 2,222 ศูนย์ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม และชี้แ...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เดือนตุลาคม 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการศึกษาตามอัธยาศัย จาก สกร.อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 3...

คู่มือ การเรียนผ่านออนไลน...

คู่มือ การเรียนผ่านออนไลน...

คู่มือ การเรียนผ่านออนไลน...

คู่มือ การเรียนผ่านออนไลน...


คู่มือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ...


คู่มือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ...


เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 3...


HELLO ! ปีที่ 18 ฉบับที่ ...


บ้านและสวน ปีที่ 48 ฉบับท...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก : ฤทธิ์รักพริกข...          แสนรักซ่อนใจ ชุด The Dark Phantom  
        ทะลุมิติไปมีรัก          จอมนางเคียงหทัยดวงใจจักรพรรดิ เล่ม 1  
        พบพานชายาในแปลงสมุนไพร เล่ม 1          จอมใจจอมทัพ(ทัศนีย์ จันทร์เนย : บริจาค)  
        จักรพรรดิมังกร (คุณทัศนีย์ จันทร์เนย : บริจา...          ขยี้รัก (งบประมาณ 2566 : งวด 2)  
        แผนร้ายเทพบุตรเถื่อน (โรงแรมกุยบุรี โฮเต็ล แอ...          เผลอรักพลั้งใจ (โรงแรมกุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รี...  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ฝึกร้องเพลงให้เก่ง อย่างมืออาชีพ แผ่น 1-          ออกกำลังกายวัย 40 + (1)-  
        สนทนาภาษาอังกฤษในครอบครัวเพื่อสร้างเด็กสองภาษ...          รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กศน.ติวเข้ม วิชาค...  
        รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กศน.ติวเข้ม วิชาค...          รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กศน.ติวเข้ม วิชา ...  
        รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กศน.ติวเข้ม วิชา ...          รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กศน.ติวเข้ม วิชา ...  
        ติวเข้มเติมเต็มความรู้: สังคมศึกษา เรื่อง แน...          รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระร...  
  รายการ หาความรู้กับ Youtube ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ / การใช้งาน Google Forms 20...           รู้ทันโรค / ลดพุงเร่งด่วน ลดไขมันทั้ง...  
        ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ / การใช้งานโปรแกรม Microsof...           รายการสายใย กศน. / รายการสายใย กศน. ตอน กรมส...  
        ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ / สอนการใช้งาน Microsoft Wo...           ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ / การใช้งาน Google Sheets 2...  
        ความรู้ด้านการเกษตร / แนะนำเศรษฐกิจพอเพียง           ความรู้ด้านการเกษตร / สอนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  
        รู้ทันโรค / การใช้ยาสามัญประจำบ้าน           รู้ทันโรค / ยา 5 ชนิด รักษาอาการโควิด...  
  บ้านหนังสือชุมชน
      / บ้านเขาแดง ตำบลเขาแดง
      / บ้านสามกระทาย ตำบลสามกระทาย
      / บ้านใหม่ ตำบลสามกระทาย
      / นายนิด ทองแผ่นบ้านท่าตักน้ำ ตำบลหาดขาม
      / บ้านทุ่งน้อย ตำบลเขาแดง
      / บ้านหนองตลาด ตำบลกุยเหนือ
      / บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม
      / บ้านหนองมะซาง ตำบลกุยบุรี
      / บ้านหนองจอก ตำบลดอนยายหนู
      / บ้านหนองจอก ตำบลดอนยายหนู
Loading...