ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (12,643)
        สื่อ (5,007)
        สมาชิก (331)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   บ้านหนังสือชุมชน
   กศน.ตำบล
       กศน.ตำบลไชยราช
       กศน.ตำบลทรายทอง
       กศน.ตำบลบางสะพาน
       กศน.ตำบลปากแพรก
       กศน.ตำบลช้างแรก
   ประชาสัมพันธ์
       ห้องสมุดเคลื่อนที่ (1)
   ข้อมูลท้องถิ่น
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (26)
       ลิงค์
           ไทยนิยมยั่งยืน (1)
           แนะนำหนังสือออนไลน์หรือ e-bo... (1)
           ศาตร์พระราชา (2)
           หลักสูตร Digital Literracy (1)
           อาเซียนศึกษา (ASEAN) (1)
           สาระน่ารู้สุขภาพ (6)
           ข่าวสารบ้านเมือง (3)
           การศึกษา (3)
       ข้อมูลบริการ (5)
       องค์ความรู้
           คลังภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบา... (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 8,510
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมสรุปความ

วันที่ 18 กันยายน 2562 ให้นักศึกษาสรุปความจากการอ่านหนังสือ E-Book

กิจกรรมตอบคำถาม

วันที่ 11 กันยายน 2562 ห้องสมุดประชาชนได้จัดกิกจรรมให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน และส่งเสริมการคิดให้กับเด็ก

กิจกรรมจัดนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา

บุคคลากร กศน.อำเภอบางสะพานน้อย ช่วยกันจัดนิทรศการ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เกมพัฒนาไอคิว

เทพทิพเทวัญ

สวรรค์เบี่ยง

มหัศจรรย์เห็ด อาหารอายุวั...

โปรแกรมฟื้นฟูความอ่อนเยาว...


อ่อนกว่าวัย...ใคร ๆ ก็ทำไ...


คุณ (ว่าที่) สามี


หัวใจนี้ใครครอง


ชีวิตสองร่าง


เกมรักเกมร้าย 2

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ทาสมาร          ปรารถนาเถือน  
        ห้วงรัก          นิราศ รักร้าย  
        วิวาห์กระดาษ          เงารัก  
        เงารักกลางตะวัน          พระจันทร์ทรงกลด  
        วิวาห์ทระนง          ด้วยจิตเสน่หา  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        คณิตศาตร์ 5 ลำดับและอนุกรม ต1          จงอางสายฟ้า 14  
        กฎหมายมหาชน          กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 (ต.7)  
        ETV ติวเข้ม O NET วิชาภาษาไทย (1.แนะนำข้อสอบ)          หลวงไก่ ชุดที่ 3  
        สิ่งของเครื่องใช้          ไม่ลองไม่รู้ เพาะพันธุ์ปลา  
        อาณาจักรสัตว์โลก          กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 (ต.2)  
  ข้อมูลท้องถิ่น
  ประชาสัมพันธ์
      ห้องสมุดเคลื่อนที่ /
  กศน.ตำบล
  บ้านหนังสือชุมชน
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางสะพานน้อย ตั้งอยู่ ม.3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ  โทรศัพท์/โทรสาร  032-558170
Loading...